Ændringer i serviceattest

Fra den 30. januar skal virksomheder ikke længere selv indhente oplysninger om strafbare forhold for udenlandske ledelsesmedlemmer i danske virksomheder. Erhvervsstyrelsen vil fremover på en fuldmagt fra virksomheden stå for dette, ligesom de allerede indhenter oplysninger på danske ledelsesmedlemmer.

Virksomheder med udenlandske folk i bestyrelsen og på ledende poster vil fra den 30. januar få det væsentlige nemmere, når de skal sikre, at udenlandske statsborgere på ledende poster ikke er underlagt  strafbare forhold.

Hidtil har ansvaret ligget på virksomheden selv, hvilket har betydet et væsentligt merarbejde for virksomheder med udenlandske folk på ledende poster. Fremover vil Erhvervsstyrelsen stå for at indhente dokumentation på baggrund af en fuldmagt fra virksomhederne. Dermed bliver reglerne de samme som for virksomheder, der udelukkende har danske statsborgere på ledende poster.

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
+45 4918 4702