Ambitiøs praktikant til politisk interessevaretagelse og kommunikation i life science-industrien

Medicoindustrien søger en akademisk praktikant for foråret 2023. Ansøg nu.

Brænder du for at arbejde med politisk interessevaretagelse og kommunikation for en af Danmarks førende brancher, der udvikler og producerer medicinsk udstyr? Motiveres du af at præge rammevilkårene for virksomheder, der redder liv og bidrager til at styrke sundhedsvæsener verden over? Så er du måske vores nye praktikant for forårssemestret 2023. 

Den danske medicobranche oplever i disse år markant vækst ligesom resten af den danske life science-industri. Den udvikling skal gerne fortsætte, og derfor er det afgørende, at branchen har tidssvarende rammevilkår, der giver danske virksomheder og leverandører de bedste betingelser for at udvikle og afsætte innovativt medicinsk udstyr til gavn for borgere og patienter. 

Som praktikant i Medicoindustrien kommer du til at være en aktiv del af vores politiske team, der varetager danske medicovirksomheders politiske interesser på Christiansborg. Samtidig står teamet for såvel intern som ekstern kommunikation. Du vil få ansvar fra første dag og mulighed for at vokse med opgaverne, der vil spænde bredt i krydsfeltet mellem public affairs og kommunikation. Eksempelvis:

 • Udarbejdelse af mindre notater og baggrundsanalyser
 • Forberedelse ifm. møder med politikere og andre centrale stakeholders på det sundhedspolitiske område
 • Udarbejdelse af paragraf 20-spørgsmål og andet materiale til ordførere
 • Assistere i forbindelse med rådgivning af foreningens medlemmer
 • Udarbejdelse af debatindlæg og kronikker til landsdækkende medier
 • Deltage i planlægning og afholdelse af kurser, seminarer og andre arrangementer
 • Udarbejdelse af nyhedsbreve og anden intern kommunikation
 • Presseovervågning

 
Om dig:
Vi forestiller os, at du er studerende på en samfundsvidenskabelig eller kommunikationsfaglig uddannelse på enten bachelor- eller kandidatniveau. Du har stærke kommunikationskompetencer, en god politisk forståelse og formår at føre idéer ud i praksis. Viden om sundheds- og erhvervspolitik er en fordel, men ikke et krav. Vi står klar til at lære dig en masse om det sundhedspolitiske felt.  

Vi er et lille sekretariat med en uformel samarbejdsform, hvor alle bidrager på forskellige niveauer til at varetage branchens interesser, og hvor du vil blive tildelt et stort ansvar. Du vil dermed indgå i et dynamisk team, hvor det forventes, at man arbejder i tæt dialog med kollegaerne og medlemmerne. Du skal derfor være udadvendt og have mod på indgå i mange forskellige relationer.
 
Om os:
Medicoindustrien er en brancheforening for mere end 230 virksomheder, som udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr i Danmark. Medicinsk udstyr dækker over alt fra plastre, sprøjter og pumper til sundhedsapps, respiratorer og scannere. Vores medlemskreds tæller en bred skare af aktører fra mindre startups til store, multinationale life science-virksomheder som eksempelvis Novo Nordisk, Coloplast, Johnson & Johnson, Ambu og Cook Medical.  

Vores arbejde består i at varetage medlemsvirksomhederne interesser indenfor en række sundheds- og erhvervspolitiske områder såsom digitalisering, bæredygtighed, eksport, regulatoriske vilkår og forskning, der alle har stor betydning for industrien. Medicoindustrien har en bred kontaktflade og er i tæt dialog med aktører på det regionale niveau, politikere på Christiansborg og i EU-regi. Derudover er foreningen i løbende kontakt med medier og samarbejder med andre organisationer indenfor sundhedsområdet.  

Medicoindustrien yder desuden rådgivning til foreningens medlemmer, organiserer faglige netværk for virksomhedernes ansatte og afholder seminarer og konferencer om aktuelle problemstillinger.
 
Praktiske forhold:

 • Praktikopholdet vil være af seks måneders varighed i forårssemestret 2023. Opstartsdato er primo januar 2023 alt afhængig af praktikantens andre eksamener og lign.
 • Praktikken er ulønnet og skal være meritgivende på en længerevarende videregående uddannelse. Der tilbydes dog et erkendtlighedsbidrag, ligesom vi dækker transport til og fra praktikstedet.
 • Arbejdstiden er som udgangspunkt fuldtid, men vi tilstræber, at der skal være tid til opgaveskrivning i forbindelse med praktikken. Efter nærmere aftale vil vi eksempelvis kunne tilbyde en firedages arbejdsuge med mulighed for, at praktikanten kan varetage de praktiske forhold omkring opgaveskrivning og andet på femtedagen.
 • Medicoindustriens sekretariat er beliggende i DTU Science Park i Hørsholm. Der går bus lige til døren fra Nørreport St., hvilket tager ca. 30 minutter (linje 15E).
 • Har du spørgsmål eller lign. omkring praktikopholdet, kan du kontakte politisk konsulent og presse- og kommunikationsansvarlig i Medicoindustrien Stellan Nørreskov Wulff på tlf. nr. +45 48 80 75 35 eller e-mail på snw@medicoindustrien.dk

 
Sådan ansøger du:
Lyder praktikmuligheden interessant? Så send en ansøgning vedlagt eksamenspapirer og andre relevante bilag til medico@medicoindustrien.dk senest d. 15. september 2022. Anfør venligst ”Praktik i Medicoindustrien” i emnefeltet.