Bent Hansen modtager medicoprisen 2017

Medicoprisen blev indstiftet i 2001, da Medicoindustrien blev stiftet og uddeles til en person eller instans, der har haft en særlig betydning for medicobranchen.

På Medicoindustriens generalforsamling 2017 overrakte bestyrelsesformand Bjarne Roed årets medicopris til Bent Hansen, Formand for Danske Regioner og Regionsrådsformand i Region Midtjylland med ordene:

"Selvom vi efterhånden har udelt prisen en håndfuld gange, hører dette års modtager til i den absolutte superliga.

Han har brugt mere end halvdelen af sit liv i amts og regionspolitik, og om nogen har han personificeret den rivende udvikling, som sundhedsvæsenet har været igennem de seneste mange år. Han er gået forrest og har hele tiden insisteret på, at sundhedsvæsenet skal måles på den værdi, det tilfører patienter og samfund.

Derfor er det mig en glæde at uddele dette års medicopris til Bent Hansen, formand for Danske Regioner. 

Jeg tror vi var mange, der sank morgenkaffen en ekstra gang, da du i starten af året meldte ud, at du ikke ville genopstille til regionsrådet i Region midtjylland. Du har udtalt, at du nu vil fokusere på familien og dine syv børnebørn. Det er ikke fordi det ikke er dig velundt. Der er ikke mange, der kan fremvise et så imponerende politisk CV som du, og som i den grad har arbejdet for at skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er mere det, at du efterlader dig et par sko, som bliver svære at udfylde for din efterfølger.

Du har haft en betydelig indflydelse på den lange rejse, sundhedsvæsenet har været igennem, siden du blev medlem af Viborgs Amtsråd i 1982.  Adskillige regeringer har sat deres præg på sundhedsområdet, og Amterne er siden blevet afløst af Regionerne, men Bent Hansen har altid været en konstant gennem disse forandringer. Det har du gjort godt.

"Adskillige regeringer har sat deres præg på sundhedsområdet, og Amterne er siden blevet afløst af Regionerne, men Bent Hansen har altid været en konstant gennem disse forandringer." 

Som repræsentanter for en industri, der leverer løsninger til sundhedsvæsenet har vi ofte krydset klinger. Der er dog meget mere der forener os end der adskiller os. Du har aldrig været bleg for at fortælle historien om, hvorfor sundhedsvæsenet skal måles på værdi og ikke kroner og øre.

Senest har du i Altinget talt for at sundhedsvæsenet skal fokusere på værdibaseret styring i friere rammer end et for ensidigt fokus på de aktiviteter, der foregår på sygehusene.

Det burde være klart for enhver, at sundhedsvæsenet bør belønnes, når patienterne ikke har behov for at komme igen. I stedet betyder det nuværende DRG-takst system at sygehuset kun får betaling for de aktiviteter, der foregår på sygehuset. Det giver ikke incitament til at investere i og udvikle arbejdsgange, der eksempelvis mindske antallet af kontrolbesøg for patienten.

Dette synspunkt er du en utrættelig fortaler for. Som en branche, der lever af at udvikle løsninger, der kan være med til effektivisere behandlingsforløb og arbejdsgange i sundhedsvæsenet, vil vi til en hver tid bakke dig op i dette. Og også din efterfølger, som forhåbentlig fortsætter i dette spor.

Med disse ord vil jeg ønske dig tillykke med prisen og takke dig for dit store arbejde for vores sundhedsvæsen."
 
 
 

Kontakt

Christian Fomsgaard Johansen
Kommunikationschef
+45 4918 4704