Branchestatistik: Medicobranchen er en vækstmotor i Danmark

Branchestatistik fra Medicoindustrien viser, at medicobranchen i Danmark vokser på næsten alle parametre. Både beskæftigelse, omsætning, eksport og BNP-bidrag er vokset i de sidste år. Samtidig udgør branchen en betydelig del af den danske life science-sektor.

Medicobranchen er fællesbetegnelsen for alle de virksomheder, der producerer, sælger eller på anden måde beskæftiger sig med medicinsk udstyr, som kan være vidt forskellige produkter fra MR-scannere over pacemakere til plastre og kontaktlinser.
 
Udvalgte facts om den danske medicobranche:
1. Medicobranchen omsætter for 56 milliarder kroner om året, hvilket er mere end den samlede råstofindvindingsbranche. Tager man den omsætning med, som medicobranchen skaber hos underleverandører, er den samlede omsætning på 78 milliarder kroner.

2. Hver 5. medarbejder i medicobranchen har som minimum en lang videregående uddannelse. Det er ca. det samme som i medicinalbranchen, og det gør life science-sektoren til den mest videnstunge sektor i det danske erhvervsliv.

3. Den danske medicobranche udgør 15.200 fuldtidsstillinger, hvilket udgør ca. 40 % af beskæftigelsen indenfor life science-sektoren i Danmark. Tager man den beskæftigelse med, som medicobranchen skaber hos underleverandører, er den samlede beskæftigelse 37.200.

4. Andelen af medicovirksomheder der har ansøgt om patenter inden for det seneste år er 10 gange så høj som erhvervslivet generelt. På europæisk plan er medicobranchen den branche, der ansøger om flest patenter pr. år.

5. Medicobranchen bidrager med 7,2 milliarder kroner i skat årligt. Det svarer til 4 % af de samlede udgifter til det danske sundhedsvæsen.

6. Medicobranchen bidrager med 1,4 % af Danmarks samlede BNP. Det er mere end det samlede danske forsvarsbudget.

7. Medicobranchen står for 7,4 % af dansk erhvervslivs samlede investeringer i forskning og udvikling. Det er mere end tre gange så meget som IT-branchen.

8. Medicobranchen eksporterer varer for 18,2 milliarder kroner årligt, og væksten i eksporten er næsten dobbelt så høj som erhvervslivet generelt.

9. Beskæftigelsen i medicobranchen vokser med 5,5 % årligt. I industrien generelt falder den med 0,4 % årligt.
10. Produktiviteten er næsten dobbelt så høj som industrien generelt.

Læs hele brancheanalysen her.

”Som analysen viser er medicobranchen en branche af en vis størrelse, der viser vækst på stort set alle parametre. Sammen med de andre life science-områder – pharma og biotek – er medico et af de områder, der kan skabe vækst i Danmark både nu og på langt sigt.” udtaler Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien.

Medicoindustriens formand, Lars Marcher, er til daglig direktør i den danske medicovirksomhed, Ambu.

”Det er nok de store virksomheder, som Coloplast, Ambu og høreapparatvirksomhederne, der tegner branchen i medierne. Men det er mindst ligeså interessant at medicobranchen består af mange små og mellemstore virksomheder. Innovation og iværksætteri er en naturlig del af medicobranchen” udtaler Lars Marcher, formand for Medicoindustriens bestyrelse.

 
Skab bedre rammevilkår

Medicobranchen i Danmark leverer helt overvejende til det offentlige sundhedsvæsen. Det betyder, at forskellige politiske beslutninger kan påvirke branchen både negativt og positivt. 

Bl.a. derfor nedsatte regeringen i efteråret et vækstteam for life science, der skulle kigge på, hvordan man fra politisk side kan skabe bedre vilkår for life science branchen. Vækstteamet offentliggjorde deres rapport i marts måned, og anbefaler blandt andet at man sikrer startupvirksomheder bedre adgang til kapital, sikrer, at myndighederne har tilstrækkelige ressourcer til at overvåge branchen og godkende nye produkter og endelig, at man har et sundhedsvæsen, der belønnes for at investere i ny teknologi.

”Det danske markeds strategiske betydning kan ikke overvurderes. Kan man vise ude i verden at det danske sundhedsvæsen bruger de nyeste produkter, er det alt andet lige lettere at øge eksporten. Desuden høster sundhedsvæsenet en gevinst gennem effektiviseringer og større patienttilfredshed, samt ikke mindst bedre behandling ved at investere i ny teknologi. Jeg håber derfor meget at regeringen vil omsætte vækstteamets anbefalinger til konkrete tiltag” siger Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien.
 

For yderligere information kontakt

 
 

Kontakt

sl@medicoindustrien.dks billede
Sarah Lønstrup Lindegaard
Kommunikationskonsulent
49184704