COVID-19: Regionerne fremrykker betalinger til virksomheder på op mod 1,5 mia. kroner

Regionerne har besluttet, at deres leverandører får fremrykket betalinger for op mod 1,5 mia. kroner. - Vi ønsker som offentlig indkøber at påtage os vores del af ansvaret for, at virksomhederne klarer sig bedst muligt gennem krisen, siger Stephanie Lose.

Mange virksomheder står i en vanskelig situation som følge af coronavirus/covid-19. Nogle risikerer at lukke pga. de økonomiske udfordringer. Og andre skal fyre medarbejdere.

Derfor har regionerne besluttet at fremrykke betalingen for leverancer, som regionerne får leveret fra både små og store virksomheder. Beløbet anslås til at være op mod 1,5 milliard fordelt på de fem regioner.

Det skal give virksomhederne en hjælpende hånd i krisen. Konkret vil det betyde, at betalingen af en lang række regninger sker, så snart regningen er godkendt – og ikke først når betalingsfristen forfalder.

Læs mere hos Danske Regioner