Cyberstrategi for sundhedssektoren

Medicoindustrien hilser sundhedssektorens nye cyberstrategi velkommen.

Medicoindustrien hilser sundhedssektorens nye cyberstrategi velkommen. Det er essentielt, at leverandører af medicinsk udstyr og sundhedssektorens IT-ansvarlige er i tæt dialog, så der skabes en samlet modforanstaltning mod cyberangreb af medicinsk udstyr, siger Peter Huntley.

Læs mere om den nye cyberstrategi her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed/Cyberstrategi