Debat: Husk også kilden til disruption

Medicobranchen bygger i høj grad på innovative startups, og vi bør sikre, at de har de bedste betingelser på fremtidens arbejdsmarked.

Debatindlægget bragt på Altinget den 18. maj 2017

Af Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien
 

Statsministeren nedsatte for nylig et Disruptionråd, som skal kigge på fremtidens forandringer og udfordringer på arbejdsmarkedet.

Meget er blevet sagt om Disruptionrådets sammensætning. Det er vel ikke helt skævt at sige, at Rådets sammensætning udtrykker det veletablerede og bevarende. Rådets medlemmer er dog nok de bedste til at overskue handlingsmulighederne, når disruptionen har fundet sted. Rådet kunne derfor bedre kaldes Disruptionkriserådet.

Medicobranchen bygger på innovative startups

I medicobranchen fokuserer vi på kilderne til disruption. De innovative, teknologibaserede startups. Det er nemlig oftest startups, som med udgangspunkt i nye teknologier formår at nytænke etablerede branchers funktion.

Medicobranchen bæres af større etablerede virksomheder samt en underskov af startups. Få andre brancher bygger i så udtalt grad på innovative startups, på F&U, på offentlig-privat samarbejde og på patentering.

 

Vi skal naturligvis sikre os, at vi er klar til at håndtere konsekvenserne af et arbejdsmarked, der sandsynligvis kommer til at se anderledes ud, end vi kender det fra i dag, men vi bør også sikre, at vores egen evne til at skabe den forandring har de bedste betingelser. Lidt forenklet kan man sige, at det er bedre, at vi disrupter os selv, end at andre gør det.

Danmark mangler stærke erhvervsvilkår

Hvis vi ser på, hvilke vilkår vi byder dem, som skal bidrage til at stå for fremtidens forandring og arbejdspladsskabelse – startups – er der et stort stykke arbejde at gøre.

En ny undersøgelse blandt medicobranchens startups viser, at 9 ud af 10 forventer at skulle rekruttere nye medarbejdere i løbet af de næste 12 måneder.

Fødekæden er altså stærk, men samtidig viser undersøgelsen, af cirka halvdelen er underfinansieret, en tredjedel har vanskeligheder med at rekruttere de rette medarbejdere og kun 1/5 af virksomhederne mener, at vilkår for startups i Danmark er positive.

Billedet er tydeligt: Danmark tilbyder ikke samme stærke erhvervsvilkår for life science-startups som flere af vores nabolande. Det halter med finansieringsmulighederne, og det halter med at samle start-ups i stærke inkubationsmiljøer.

Sverige og England gør det eksempelvis bedre og vel at mærke med relativt få midler, det vil sige for begrænsede offentlige investeringer målt i forhold til udbyttet.

Lizette Riisgaard fra LO, som er medlem af Disruptionrådet, har foreslået at indføre aktiesparekonti. Det vidner om, at selv de etablerede organisationer har øje for at styrke grundlaget for startups.

Forslaget er helt rigtigt set, men dog kun et af flere værktøjer, vi skal have brug for virkelig at støtte fremtidens innovative vindere og komme på omgangshøjde med de bedste lande omkring os.

Derfor har vi publiceret 9 gode idéer, der med en relativt lille indsats kan gøre en stor forskel for danske startups.