Debat: Thomas Bernt på afveje

Det er forstemmende at Thomas Bernt Henriksen i en leder i Børsen taler nyt initiativ fra vækstfonden ned. Tværtimod er Vækstfonden en vigtig spiller for life science branchen i Danmark og bør suppleres med flere lignende initiativer.

Debatindlæg bragt i Børsen den 20. april som replik til Thomas Bernt Henriksens leder den 18. april

Af Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien

Life Science-sektoren, herunder medicobrancen, har brug for et effektivt vækstmiljø for smv'er og startups. Et af flere effektive virkemidler er at sikre mulighed for kapitaltilførsel gennem en aktiebørs, som reelt retter sig mod smv'er. 

Det har Sverige, men vi har det ikke. Det kræver mange gode initiativer at skabe dette aktiemiljø i Danmark, og det er godt at se, at Vækstfonden tager initiativ til at give sit bidrag. Vækstfonden er en meget vigtig spiller for life science startups og SMV'er, så vi kan ikke undvære fondens tilstedeværelse, når det handler om kapitalformidling.

Derfor er det forstemmende at læse, at Thomas Bernt Henriksen taler initiativet ned primært med den begrundelse, at nu har man siddet i rundkreds til et debatmøde arrangeret af Børsens redaktion og opfundet ordet "økosystem", og det er Vækstfondens initiativ for småt til at indgå under, må man forstå. 

Det er dog korrekt, at Vækstfondens initiativ ikke gør det alene. Flere spillere skal medvirke til at skabe dette økosystem - ikke mindst pensionsselskaber. Ligeledes kan et børsmarked alene ikke skabe et tilstrækkeligt inkubationsmiljø for start-ups og smv'er indenfor Life Science. 

Vækstfonden skal have ros

En ny analyse af startupmiljøet inden for mediko foretaget af Medicoindustrien peger på, at flere instrumenter skal drages i anvendelse. For eksempel aktiesparekonti, som foreslået af DVCA, genindførelse af poc-ordningen, bedre skattefradragsordninger for smv-investorer, mulighed for aflønning ved hjælp af aktieoptioner, fradrag for forskning m.v. 

Det er en vanskelig opgave, og konkurrencen mellem os og nabolandene om at tiltrække sig udviklingsmiljøerne er voldsomt intensiveret. Derfor skal Vækstfondens initiativ have ros og ikke hån.

Læs Thomas Bernt Henriksens leder Vækstfonden er ikke svaret på børskrisen fra den 18. april her

 

Kontakt

Christian Fomsgaard Johansen
Kommunikationschef
+45 4918 4704