Den længe ventede revision af REACH-forordningen hænger i en tynd tråd

Den omfattende ændring af REACH-forordningen, som regulerer kemiområdet, forsinkes igen og der er usikkerhed om revisionen kan gennemføres i den nuværende valgperiode i EU.

Som en del af European Green Deal-dagsordenen foreslog EU-kommissionen tilbage i starten af 2020, at der skulle foretages en større revision af REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances), som i dag fungerer som den primære rammelovgivning på kemiområdet.
 
Siden fornyelsen af REACH blev annonceret, er forordningen dog blevet forsinket flere gange. Oprindeligt blev der lagt op til, at en revision kunne præsenteres i slutningen af 2022, senere hen blev det udskudt til foråret 2023 og nu er meldingen, at en nyt REACH først er klar i fjerde kvartal 2023.
 
Med et Europaparlamentsvalg, som skal afholdes i midt 2024, risikerer revisionen af REACH imidlertid at falde til jorden, som tingene står lige nu. Det skyldes, at der er tale om en ambitiøs og omfattende lovændring, som almindeligvis strækker sig over en længere tidsperiode. I Europa-Parlamentet er tendensen nemlig, at parlamentet trykker på bremsen ved selve lovgivningsarbejdet ca. 6 måneder før et parlamentsvalg.
 
I EU-kommissionens arbejdsprogram for 2023 fra den 18. oktober 2022 nævnes dog revisionen af REACH som en væsentlig dagsorden for det kommende år. Dermed er der usikkerhed over fremtiden for REACH-forordningen. Medicoindustrien følger situationen og vil bringe opdatere, såfremt der sker udviklinger i sagen.