Det skal du vide om de nye persondataregler

Læs medicoindustriens pjece om de vigtigste punkter i den nye europæiske persondataforordning, som du skal forholde dig til.

Den nye europæiske persondataforordning, General Data Protection Regulation, træder i kraft den 25. maj 2018.

Mange virksomheder har ikke styr på databehandling og opbevaring
Mange virksomheder behandler, opbevarer og videregiver store mængder persondata uden at have taget stilling til, hvordan man opbevarer og behandler persondata sikkert.

Med de nye regler bliver det endnu vigtigere at have styr på processerne, da mang regler i den nye forordning er blevet skærpe væsentligt. Det gælder blandt andet de nye krav til datasikkerhed og dokumentation samt til sanktioner, da det fremadrettet kan blive meget dyrt ikke at overholde de nye persondataregler.

Udsigt til store bøder
Hvis virksomheder fra den 25. maj 2018 bryder forordningen, vil bødeniveauet kunn komme helt op på 20 mio. euro eller 4% af den samlede globale koncernomsætning, hvis det beløb er højere.

De nye regler kan endvidere få andre konsekvenser for virksomheden, bl.a. erstatningskrav fra de registrerede personer, skade på virksomhedens renommé samt brud på tilliden til virksomheden.

Det kan du gøre nu
Virksomheder bør hurtigst muligt forberede sig på, hvordan de ny regler kan efterleves, så overgangen bliver så let som mulig.

Medicoindustrien har lavet en vejledning, der kan hjælpe dig med dette. Den giver et overblik over det væsentligste indhold i forordningen, som du skal forholde dig til.

Du finder vejledningen her

Kontakt

Anne Englev
Juridisk konsulent
4918 4706