Dialog med Region Syddanmark om samarbejdet mellem industrien og sundhedsfaglige

Uheldig stigende tendens til, at sundhedsfaglige i Region Syddanmark ikke længere kan deltage i efteruddannelse arrangeret af industrien.

Medicoindustrien har set en stigende tendens til, at sundhedsfaglige, som er ansat på Region Syddanmarks sygehuse ikke længere må deltage på kongres rejser inviteret af industrien, deltage i uddannelse arrangeret af industrien, afholde arrangementer i samarbejde med industrien og deltage i advisory boards.

Dette sker formentlig som en afsmittende effekt af de sager om lægers habilitet, der er opstået i kølvandet på udpegning af medlemmer til Medicinrådet. Her var der dog primært fokus på sponsorater af kongresrejser indenfor lægemiddelområdet. Medicoindustrien er gået i dialog med Region Syd, der fortsat arbejder med udformningen af de endelige retningslinjer. Danske Regioner er også holdt i loopet, da vores frygt kan være, at en lignende berøringsangst overfor samarbejdet vil kunne ’smitte’ til øvrige regioner.

Dette sker paradoksalt i en tid, hvor der ellers er et ministerielt fokus på, at der skal skabes gode betingelser for Life Science industrien, jf.  Vækstteam for Life Science’s anbefalinger.  
 

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
+45 4918 4702