Drøftelser om sundhedsreformens indhold

Sundhedsreform: Helt centralt for medicobranchen må det forventes, at indkøb af medicinsk udstyr vil følge en helt ny og centraliseret struktur.

Medicoindustrien har i sin dialog om sundhedsreformen med de to ansvarlige ministre, Sophie Løhde og Ellen Thrane Nørby, udtrykt en positiv holdning over for reformens overordnede indretning. Vi har dog peget på nogle centrale forhold, der bør revurderes, hvis sundhedsvæsenets kontaktflader til industrien skal fungere, når og hvis reformen gennemføres.

Helt centralt for medicobranchen må det forventes, at indkøb af medicinsk udstyr vil følge en helt ny og centraliseret struktur. Herunder tyder meget på, at regionalt og kommunalt indkøb i højere grad samkøres.

Det er vores håb – og forventning – at der fra politisk side vil blive lyttet til os, så vi i Danmark kan opnå en indkøbsmodel, der kan skabe et optimalt samspil mellem industri og sundhedsvæsen både på indkøb og på samarbejde om sundhedsinnovation.
 

Kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Wellington Suenson
Politisk chef
4918 4706