Etablering af et behandlingsråd inden udgangen af 2019

Der kommer med al sandsynlighed et behandlingsråd, som skal vurdere medicinsk udstyr, inden udgangen af 2019

Danske Regioner har meldt ud, at de vil etablere et behandlingsråd inden udgangen af 2019. I den forbindelse har Danske Regioner fået VIVE til at foretage en analyse af modeller for nationalt behandlingsråd på sundhedsområdet.

Endvidere har regeringen og Dansk Folkeparti som led i sundhedsreformen aftalt, at der skal etableres et behandlingsråd. Derudover har Socialdemokratiet også et behandlingsråd som en del af deres sundhedsudspil. Samlet set skal medicobranchen derfor til at forberede sig på, hvordan man vil håndtere et behandlingsråd som en del af market access-processen for nogle produkter. Det skyldes også, at man fra EU-Kommissionens side har lagt op til at en række teknologier skal igennem en samlet HTA (Health Technology Assessment), hvilket dog ikke vil træde i kraft før om nogle år.

Fra Medicoindustriens side har vi haft tæt dialog med en række beslutningstagere, patientforeninger og klinikere for at sikre, at et kommende behandlingsråd indrettes, så industrien kan ansøge om at få teknologier vurderet mhp. at sikre en hurtigere udrulning og gerne national implementering af værdiskabende nye teknologier. Derfor har vi også lagt vægt på, at et kommende behandlingsråd skal måles på hurtig og ensartet udrulning af ny teknologi, samt at industrien bør repræsenteres i rådet for at sikre dette. Slutteligt har vi lagt vægt på, at der vil være behov for en høj grad af gennemsigtighed ift. beregninger af QALY mv., samt at rådets krav til klinisk evidens skal være realistiske og afspejle branchens tilgængelige data inklusiv Real World Data (RWD).

Læs analysen fa VIVE

Kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Wellington Suenson
Politisk chef
4918 4706