Etablering af ny ekspertgruppe for Healthcare-associated Infections (HAI)

Medicoindustrien etablerer en ny ekspertgruppe for Healthcare-associated Infections (HAI).

En række medlemmer har udtrykt ønske om at få etableret en ny ekspertgruppe for Healthcare-associated Infections (HAI). Gruppen vil fokusere på medicobranchens muligheder for at reducere problemet med sygehusinfektioner, da de giver betydelige komplikationer for patienterne og påvirker sundhedsvæsenets økonomi negativt pga. genindlæggelser og reoperationer mv.

De første to møder kommer til at omhandle 1) de muligheder som virksomhederne har, og de fordele regionerne kan få ved at efterspørge produkter som kan reducere HAI, samt 2) de barrierer, som eksisterer for at afsætte disse løsninger i højere grad. Disse drøftelser kan fremadrettet suppleres med relevante oplægsholdere fra regionerne/sundhedssektoren mv. Samlet set er formålet at sætte fokus på behovet for at sundhedsvæsenet investerer i løsninger, som kan begrænse problemerne med HAI. Kommissoriet for gruppen er vedhæftet.

Gruppen mødes ca. tre gange årligt. Første møde bliver d. 9. oktober kl. 10-12. Andet møde i gruppen bliver d. 4. december kl. 10-12. Man kan tilmelde sig gruppen og møderne via hjemmesiden her: https://medicoindustrien.dk/groups/51

Sven Dohmann, Johnson & Johnson, har stillet sig til rådighed som formand for gruppen. Formanden vælges formelt på første møde i gruppen.

Kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Wellington Suenson
Politisk chef
4918 4706