Etablering af ny ekspertgruppe for Healthcare Solutions

En række af Medicoindustriens medlemmer har udtrykt ønske om at få etableret en ny ekspertgruppe for Healthcare Solutions. Ekspertgruppen for Healthcare Solutions erstatter den gamle ekspertgruppe for Kapitalvarer og Implantater.

En række af Medicoindustriens medlemmer har udtrykt ønske om at få etableret en ny ekspertgruppe for Healthcare Solutions. Ekspertgruppen for Healthcare Solutions erstatter den gamle ekspertgruppe for Kapitalvarer og Implantater.
 
Gruppen vil fokusere på den tendens, at flere virksomheder arbejder med at drive dele af hospitalsafdelinger, strukturere patientforløb, yde vejledning til klinikere, udvikle og levere værktøjer til beslutningsstøtte, monitere patienter i eget hjem, levere totale turnkey løsninger osv.
 
Der lægges op til at gennemføre et roadshow til de fem regioner med udgangspunkt i gruppens drøftelser. Her er formålet at illustrere, hvilke ydelser og kompetencer medicovirksomhederne kan tilbyde, så regionerne i højere grad kan få øjnene op for at anvende disse. I kan læse mere om gruppen i det vedhæftede kommissorium.
 
Jens Ole Pedersen, Philips Healthcare Denmark, har stillet sig til rådighed som formand for gruppen. Formanden vælges formelt på første møde i gruppen.
 
Gruppen mødes ca. tre gange årligt. Første møde bliver d. 26. september kl. 13-16, hvor der i forvejen var planlagt et møde i ekspertgruppen for kapitalvarer og implantater. Andet møde i gruppen bliver d. 14. november kl. 13-16. Man kan tilmelde sig gruppen og møderne her: https://medicoindustrien.dk/groups/52
 
For dem af jer som oprindeligt kom fra den gamle Ekspertgruppe for Servicechefer, så arbejder vi på at reetablere denne gruppe. Gruppen kommer til at arbejde med problemstillinger i forhold til levering af service til særligt regionerne, og gruppen mødes jævnligt med repræsentanter for de
medicotekniske afdelinger i regionerne. Man kan tilmelde sig gruppen her:  https://medicoindustrien.dk/groups/53

Kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Wellington Suenson
Politisk chef
4918 4706