Etiske retningslinjer for deltagelse i faglige arrangementer

I løbet af efteråret er Medicoindustrien blevet gjort bekendt med en række tilfælde, hvor lægefaglige selskaber har planlagt faglige arrangementer, for bl.a. medlemsvirksomheder, på hoteller, hvor der er kasino. Dette er ikke foreneligt med Medicoindustriens etiske retningslinjer.

I løbet af efteråret er Medicoindustrien blevet gjort bekendt med en række tilfælde, hvor lægefaglige selskaber har planlagt faglige arrangementer, for bl.a. medlemsvirskomheder, på hoteller, hvor der er kasino tilknyttet.

Uanset om det hotel, der har kasino på sin adresse, juridisk set er ejet af kasinoet, eller om hotellet i øvrigt er på et niveau, hvor der efter retningslinjerne ville kunne afholdes et fagligt arrangement, så er det forhold, at der ligger et kasino i tilknytning til hotellet et absolut no-go i forhold til Medicoindustriens etiske retningslinjer, der som bekendt er enslydende med Medtech Europe's Code of Ethical Business Practice.

Derfor har Medicoindustrien skrevet ud til medlemmerne senest vedr. DOS’s årsmøde, DASAIM, Sportskongres og DUS efterårsmøde, og orienteret om, at man som medlem af Medtech Europe og/eller Medicoindustrien ikke vil kunne deltage og f.eks. købe en udstillingsstand på et kasinohotel. Medlemsvirksomhederne har været indforstået med dette.     

Medicoindustrien er i dialog med de lægevidenskabelige selskaber med henblik på at informere selskaberne om, hvilke retningslinjer der gælder for branchen, således at de kan tage højde for disse i deres planlægning af de faglige aktiviteter i selskaberne. Ligeledes har Medicoindustrien kontaktet Dansk Sygeplejeråd herom.

Indtil 1. januar 2019 er der ingen mulighed i Danmark som virksomhed for at få prøvet en sag om, hvorvidt en konkurrent, der deltager i en udstilling på et kasinohotel, har overtrådt Medicoindustriens retningslinjer, men pr. 1. januar 2019 indleder Medicoindustriens Udredningspanel sin virksomhed, og fra denne dato vil sådanne sager kunne prøves.

Medicoindustrien afholder d. 19. december om eftermiddagen et gratis seminar for medlemmer af Medicoindustrien om Udredningspanelet. Kom og hør hvordan man kan klage, hvilke sanktioner der opereres med, og mød formanden for panelet; advokat og partner Morten Bruus, Accura Advokatpartnerskab.

Tilmeld dig her: https://medicoindustrien.dk/events/279

 

 

   

Kontakt

sl@medicoindustrien.dks billede
Sarah Lønstrup Lindegaard
Kommunikationskonsulent
49184704