Europa suger innovationen ud af Life Science

Der er behov for, at Finansministeriet gennem Økonomiaftalerne med regioner og kommuner indbygger incitamenter til at satse mere på værdiskabelse og innovation

Debatindlægget bragt på Altinget den 24. februar 2017

Af Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien
 

For nyligt kritiserede Lundbecks forskningschef Anders Gersel Pedersen ”regnearkstænkningen” blandt de europæiske indkøbere for at kvæle den medicinske udvikling ved ikke at investere i nye lægemidler.

Hvis indkøb satser for meget på me-too produkter, der kopierer originalproducenterne, så udtørrer originalproducenternes muligheder for at gå forrest.

Lundbeck A/S nævner, at sådan agerer europæisk medicinalindkøb, hvorimod indkøb i USA i højere grad satser på at støtte innovation.

Situationen for indkøb af medicinsk udstyr kan meget vel være på vej i samme uheldige retning.

Indkøbsfællesskaberne Amgros og SKI bryster sig med det store besparelsesmål, som opnås, og det er såmænd i hele samfundets tjeneste, at der udvises godt offentligt købmandskab.

Det store spørgsmål er dog, hvordan besparelsen opnås.

"Vi kan gøre det bedre og Finansministeriet har kortene på hånden, hvis de vil spille dem."

- Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien

Der fokusere på indkøbspris
Sker besparelsen ved at originalproducenternes nyeste teknologier og produkter fravælges til fordel for kopiprodukter, så vil det have to langsigtede konsekvenser.

For det første vil køb af et kopiprodukt ofte byde på mindre værdiskabelse for behandlingen end nyeste teknologi, hvorved omkostningerne til behandlingen vil stige et andet sted i sundhedsvæsenet. Der fokuseres ikke på værdibaseret indkøb, men på indkøbspris.

For det andet sker der en ubalanceret præmiering af kopiproducenter på bekostning af de originalproducenter, som vi grundlæggende er glade for og ønsker at støtte, fordi det reelt er dem som leverer morgendagens teknologi og værdiskabelse. Indkøb kapitaliserer på gårsdagens teknologi og undlader at investere i fremtidens teknologi.

Dermed ikke sagt, at valg af kopiprodukter ikke i nogle tilfælde kan være det mest fordelagtige indkøb.

Det uheldige er blot at indkøbsfællesskaberne og Finansministeriet helt ensidigt måler på besparelsen ved indkøb uden at måle på værdiskabelsen og værdien af nyeste teknologi og produkter lanceret af virksomheder, der reelt præsterer et stykke innovationsarbejde.

Der er behov for, at Finansministeriet gennem Økonomiaftalerne med regioner og kommuner indbygger incitamenter til at satse mere på værdiskabelse og innovation. Dette sker desværre ikke i dag, hvor besparelsesmål er eneste måltal.

Ved at introducere måltal for værdiskabelse og innovation kan sundhedssektoren opnå øget effektivisering og bedre behandlingskvalitet – samtidig med at Danmark bliver et spændende sted for Life Science industrien at placere sig.

Vi kan gøre det bedre og Finansministeriet har kortene på hånden, hvis de vil spille dem.

Kontakt

Christian Fomsgaard Johansen
Kommunikationschef
+45 4918 4704