Fælles nordisk projekt skal sikre intelligent indkøb af medicinsk udstyr

Politikere og indkøbere af medicinsk udstyr efterspørger i stigende grad dokumentation for den sundhedsøkonomiske effekt ved udbud af medicinsk udstyr. Desuden oplever medicobranchen vanskeligheder ved at markedsføre og sælge nye innovative produkter på grund af et snævert fokus på indkøbspris.

Derfor har brancheforeninger for medicoområdet fra Danmark, Norge, Sverige og Finland indledt et samarbejde, der har til formål at udvikle og harmonisere værktøjer til vurdering af de totale omkostninger ved indkøb og brug af medicinsk udstyr – fra vugge til grav – de såkaldte Medicinske teknologivurderinger (MTV). Projektet skal give indkøbere i de nordiske lande flere parametre at vurdere ny teknologi på end blot indkøbspris. Dermed får sundhedssektoren bedre mulighed for at købe smart ind til gavn for patienter, økonomien i sundhedssektoren og innovationskraften hos den nordiske medicoindustri .

Projektet har tre konkrete mål:

  1. Udvikling af en fælles nordisk praktisk vejledning til sundhedsøkonomisk dokumentation i forbindelse med indkøb af medicinsk udstyr.
  2. Et udkast til en fælles nordisk praktisk vejledning til brug af MTV, som et værktøj til at implementere innovativ teknologi og processer i sundhedssektoren.
  3. Etablering af en fælles nordisk arena for erfaringsudveksling inden for sundhedsøkonomi.

Projektet vil foruden de nordiske brancheforeninger inddrage en fælles nordisk referencegruppe med repræsentanter for sundhedsmyndigheder, indkøbere og det akademiske miljø for at sikre at det ikke blot er leverandørsidens synspunkter, der repræsenteres.

Projektet som har støtte fra Nordic Innovation, som hører under Nordisk ministerråd for at styrke nordisk handel, erhverv og innovation, går i luften den 24. marts ved et møde i Stockholm mellem de involverede parter og er foreløbigt planlagt at køre til 2017.

 

Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien udtaler:

”Den nuværende indkøbsmodels klare begrænsninger er, at indkøbere arbejder ud fra ret snævre besparelsesmål og ofte uden en tilstrækkelig dialog med behandlerne. Modellen har dermed en begrænsende effekt på det offentlig-private innovationssamarbejde, som kan skabe de banebrydende fremskridt og fornyelse i behandlingen.”

”En Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) eller beregning af en Total Cost of Ownwership (TCO) er vejen til mere intelligent indkøb som kan skabe grobund for både besparelser og teknologiske fremskridt. Med MTV og TCO ved produktkøb foretages en mere samlet analyse af, hvordan den bedste behandling og det bedste udstyr bringes i anvendelse til gavn for patienten. ”

”Succeskriteriet fro Nordic Medtech Growth 2 er, at udbyder og leverandør fremover kan opnå samme erkendelse for, hvornår det giver mening at supplere indkøbsmodellen ”bedst og billigst” med en MTV/TCO. Dermed kan vi skabe rammer for kvantespring i sundhedsvæsenet.”
 

 

For yderligere information kontakt:

Christian Fomsgaard Johansen, Kommunikationskonsulent

26796205

cfj@medicoindustrien.dk