Forenkling af erhvervsfremme-systemet

Udvalg har fremlagt anbefalinger til et forenklet erhvervsfremme-systemet.

Erhvervsministeriet nedsatte i juni 2017 Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme med det formål at udvikle en sammenhængende ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem. Anbefalingerne fra udvalget ligger nu klar, og regeringen ser nærmere på anbefalingerne.
Udvalget er kommet med 26 anbefalinger under overskrifterne:

  • En fælles strategi og bestyrelse for hele den decentrale indsats
  • En digital platform og nye Erhvervshuse giver bred adgang til vejledning af høj kvalitet
  • Kræfterne skal samles i færre, landsdækkende klynger og netværk
  • En klar statslig arbejdsdeling
  • Færre ressourcer skal gå til at evaluere  

Medicoindustrien hilser reformprocessen velkommen og er løbende i tæt dialog med relevante politikere og interessenter vedr. udformning af et forenklet erhvervsfremme-system.  
 
Læs udvalgets rapport her

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
x