Formand genopstiller ikke

Medicoildsjæl overlader førersædet i brancheforening
 
Jesper Boysen fratræder som bestyrelsesformand i Medicoindustrien på foreningens kommende ordinære generalforsamling. Jesper Boysen har for nyligt valgt at fratræde sin stilling som Executive Vice President hos Mediq. Da han ikke længere repræsenterer en af Medicoindustriens medlemsvirksomheder, kan han derfor ikke genopstille til bestyrelsen.
 
Når Jesper Boysen den 26. marts fratræder posten som bestyrelsesformand for Medicoindustrien, efterlader han en markant styrket brancheforening. Den tidligere Executive Vice President i den internationale distributørvirksomhed Mediq, har i sin formandsperiode arbejdet målrettet for at samle branchens virksomheder og skabe øget politisk indflydelse.
 
Gennem de seneste fire år, har Jesper Boysen været formand for en brancheforening, hvis medlemsvirksomheder arbejder med alle former for medicinsk udstyr – lige fra kanyler og bandager til pacemakere, dialyseapparater og MR-skannere. Der findes ca. 500.000 forskellige medicoprodukter på det europæiske marked, og branchen har en årlig vækst på 4-5 %. I tæt samarbejde med resten af bestyrelsen har Jesper Boysen formået at øge antallet af medlemsvirksomheder fra ca. 100 til omkring 170, styrket økonomien i foreningen markant og øget den politiske gennemslagskraft, så den nu har den tyngde, man kan forvente af en succesrig vækstbranche. Det afspejler sig også i medlemmernes ønske om indflydelse i foreningen, hvor der har været kampvalg til bestyrelsen ved de seneste to generalforsamlinger.
 
Jesper Boysens pejlemærke for bestyrelsens arbejde har været at styrke branchens indflydelse gennem en stærk brancheforening nu og i fremtiden. Derfor har Medicoindustrien i Jespers formandsperiode også indført et gratis medlemskab for startupvirksomheder, for at knytte det store danske medico-innovationsmiljø til den etablerede branche.
 
Jesper Boysen fratræder som formand for Medicoindustriens bestyrelse på foreningens generalforsamling den 26. marts.