Fravælger læger samarbejde med industrien på grund af tilknytningsreglerne?

Lægemiddelstyrelsen evaluerer reglerne for tilknytning mellem medicovirksomheder og sundhedsfaglige personer. I den forbindelse efterlyses eksempler på, at kravet om offentliggørelse af samarbejdet har medført at sundhedsfaglige personer, ikke har ønsket at samarbejde.

For tre år siden trådte bekendtgørelsen om tilknytning mellem apotekere, læger, sygeplejersker, tandlæger og medicovirksomheder i kraft.

Bekendtgørelsen pålægger de omfattede sundhedsfaglige grupper at anmelde eller ansøge om tilladelse til at samarbejde med industrien. Samarbejdet kan bestå af undervisning, herunder afholdelse af foredrag, det kan handle om forskning og udvikling, som eksempelvis test eller afprøvning af udstyr, eller der kan være tale om en konsulentopgave, som den sundhedsfaglige udfører for virksomheden.

En vigtig del af  reglerne består i, at samarbejdet bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, således at  offentligheden kan se, hvem, der samarbejder med hvem, om hvilke opgaver samt størrelsen af eventuelle honorarer herfor.
 
Reglerne skal nu evalueres, og i den forbindelse vil Lægemiddelstyrelsen gerne klarlægge, om reglerne om tilknytning, herunder reglerne for offentliggørelse, har medført at sundhedspersoner har takket nej til samarbejder, fordi sundhedspersonen ikke vil figurere på listen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.
 

Medicoindustrien søger eksempler

I den forbindelse vil Medicoindustrien meget gerne i kontakt med virksomheder, som konkret har kendskab til situationer, hvor det har været vanskeligt at få et samarbejde i stand.
 
Hvis din virksomhed har oplevet dette, så kontakt venligst vicedirektør, Lene Laursen så hurtigt som muligt, og helst senest 3. november.
 
Ligeledes er Lægemiddelstyrelsen interesseret i oplysninger om ca. hvilke beløb Medicoindustriens medlemsvirksomheder udbetaler i rejser mm. i forbindelse med fag- og sundhedspersoners deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet, f.eks. kongresser. Henvendelser herom bedes ligeledes tilsendt Lene Laursen på ll@medicoindustrien.dk
 

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702