Hvad er blockchain og hvordan kan det hjælpe medicoleverandører?

Informationsmøde om blockchain på medicoområdet for Medicoindustriens medlemmer

Medicoindustrien, Deloitte og Danish-Chineese Business Forum inviterer til informationsmøde om mulighederne i blockchain.

Blockchain dækker over teknologier, der kan sikre en entydig Track & Trace i logistikkæden fra producent til slutbruger. Blockchain kan dermed bl.a. sikre, at produktet ikke forfalskes under vejs i forsyningskæden. Forsikring mod forfalskning er uhyre vigtigt på life science-området, da risiko for produktforfalskning kan true patientsikkerheden.

Dermed kan blockchain udgøre en værdifuld value proposition for leverandøren over for slutbrugere på markeder, hvor forsyningskæden kan frygtes at blive kompromitteret.

Informationsmødets formål er at informere om mulighederne og samtidig tage temperaturen på interessen for blockchain i medlemskredsen. Såfremt interessen er tilstede og tilstrækkelig, ønsker de tre partnere at gå videre og søge om midler til at gennemføre et udredningsprojekt, som kan gå mere i dybden med mulighederne omkring anvendelse af blockchain på medicoområdet.

Der inviteres til informationsmøde: Torsdag den 22. august, kl. 10-12 hos Medicoindustrien
 
Dagsorden

  • Indledende betragtninger om blockchain  v/Peter Huntley, Medicoindustrien
  • Hvad er blockchain og hvordan kan vi udnytte teknologierne  v/Rasmus Winther Mølbjerg, Deloitte
  • Hvordan kan vi arbejde videre – projektoplæg  v/Hans Henrik Pontoppidan, DCBF
  • Åben debat om teknologierne og et eventuelt projektforløb

 
Tilmelding til informationsmødet bedes rettet til Betty Kayser inden den 20. august: betty@medicoindustrien.dk
 

Kontakt

betty@medicoindustrien.dks billede
Betty Kayser
Administrationskonsulent
4918 4700