Indberetningspligt til implantatregistret træder i kraft 1. juli 2018

Pr. 1. juli 2018 skal læger i det offentlige og det private indberette de implantater, de indsætter i patienter, til et nationalt implantatregister.

Tilbage i 2015 i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner blev det besluttet at oprette et dansk implantatregister. Sidenhen har Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsministeriet og Danske Regioner arbejdet med implementeringen af registret. Medicoindustrien har løbende afgivet høringssvar herom. Nu er der offentliggjort bekendtgørelser, der danner grundlag for den nye pligt for læger i det offentlige og det private, til at indberette de implantater, de indsætter i patienter, til et nationalt implantatregister.

Se dem via dette link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194954

Indberetningspligten gælder alle typer af implantater, undtagen spiraler, skruer og skinner til osteosyntese, herunder suturer samt dentalimplantater. Indberetningspligten træder i kraft 1. juli 2018. Leverandører af implantater må således forvente i kommende udbud at blive mødt med krav om GTIN på alle implantater, der er omfattet af indberetningspligten.