Interesse for en ekspertgruppe for HAI?

Medicoindustrien undersøger, hvorvidt der er interesse for at etablere en ekspertgruppe for HAI, som kan danne forum for en systematisk drøftelse og gennemførelse af egnede initiativer.

Medicoindustrien fokuserer på, hvor branchen kan bistå sundhedsvæsenet i dets forsøg på at skabe bedre behandling mere effektivt.

I den forbindelse har flere medlemmer peget på, at infektionsfare og -omfang i sundhedssektoren kan og bør adresseres mere proaktivt fra leverandørernes side.

Hvor ser vi kilder til infektioner, hvor kan der sættes ind og hvordan kan leverandørerne bidrage – disse spørgsmål kan være relevante at tage stilling til. Baseret på branchens interne vurdering af problemstillinger og muligheder kan det efterfølgende være relevant at iværksætte initiativer til at bringe leverandørerne i tættere dialog med klinikere om at imødegå HAI.

Medicoindustrien vil derfor undersøge, hvorvidt der foreligger grundlag for at etablere en ekspertgruppe for HAI, som kan danne forum for en systematisk drøftelse og gennemførelse af egnede initiativer.

Interesserede, som kunne ønske at deltage i et indledende møde om dannelsen af en ekspertgruppe for HAI bedes rette henvendelse til Emil Suenson, els@medicoindustrien.dk

Såfremt der foreligger positiv interesse for at etablere en ekspertgruppe, vil vi indkalde til et indledende møde i løbet af maj/juni.

Kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Wellington Suenson
Politisk chef
4918 4706