Invitation til informationsmøde om ny national forening til fremme af kliniske forsøg

Lif og Medicoindustrien inviterer sine medlemmer til informationsmøde om etableringen af en ny national forening med titlen: ”Foreningen til fremme af kliniske forsøg i Danmark”.

Lif og Medicoindustrien inviterer sine medlemmer til informationsmøde om etableringen af en ny national forening med titlen: ”Foreningen til fremme af kliniske forsøg i Danmark”. Informationsmødet finder sted onsdag den 21. november 2018 kl. 15:30-17:00 i Lifs lokaler på Lersø Parkallé 101.
 
Den nye forening, der har staten (Erhvervsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet), de fem regioner og private virksomheder, som medlemmer, skal arbejde for at styrke det offentlige-private samarbejde om kliniske forsøg med lægemidler og medicinsk udstyr på hospitalsafdelinger i Danmark. Foreningen etableres som led i regeringens ”Vækstplan for life science”.
 
På informationsmødet vil medlem af regeringens vækstteam for life science, Thomas Kongstad Petersen, vicepræsident for global clinical operations i LEO Pharma, orientere om baggrund og formål med dannelsen af den nye forening og svare på spørgsmål.
 
Den nye forening bliver formelt etableret på en stiftende generalforsamling, der finder sted onsdag den 5. december 2018, kl. 10.00-11.00 på Bispebjerg Hospital. Alle interesserede lægemiddel- og medico-tekniske virksomheder er velkomne til at deltage på generalforsamlingen. Sæt derfor gerne kryds i kalenderen allerede nu.
 
På generalforsamlingen den 5. december vil virksomheder kunne melde sig ind i den nye forening, og der vil skulle vælges fem virksomhedsrepræsentanter til bestyrelsen for den nye forening. Da det er vigtigt for den nye forenings virke, at både lægemiddelvirksomheder og medico-virksomheder er repræsenteret i bestyrelsen, opfordres interesserede virksomheder til at overveje, om man kunne tænke sig at stille op til bestyrelsen for den nye forening.
 
På informationsmødet vil det være mulig at få yderligere information om bestyrelsessammensætningen og vedtægterne for den nye forening.
 
Tilmelding til informationsmødet den 21. november 2018 kl. 15:30-17:00 skal ske til anc@lif.dk

 

Kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Suenson
Politisk chef
4918 4706