Klage over midtjysk udbud peger på centralt punkt i udbudsloven

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har indsendt en klage over et nyligt udbud på anæstesiprodukter i region Midtjylland, de mener ikke Udbudsmaterialet har medtaget tilstrækkelig information om den valgte evalueringsmetode.
Sagen bunder i nye krav til transparens i udbuddene, som er en del af den nye udbudslov. Det er et vigtigt konkurrenceparameter mener Medicoindustrien.

”Kravet om at offentliggøre sin evalueringsmetode er en del af den nye udbudslov. Det indebærer, at alle virksomheder, som byder på en offentlig opgave får lavere transaktionsomkostninger, så det er vigtigt, at kravet overholdes.” Det siger Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse som begrundelse for at styrelsen vælger at klage over et udbud af anæstesiapparater og monitorer i Region Midtjylland.

I Medicoindustrien deler vi konkurrence- og forbrugerstyrelsens holdning og vil holde et øje på afgørelsen af sagen, der forventes at falde i første del af 2017.

I forbindelse med vedtagelsen af udbudsloven har vi pointeret betydningen af, hvordan rammerne for loven vil blive anvendt i praksis af de offentlige indkøbsorganisationer.

Særligt vigtigt har været punktet i loven omkring øget gennemsigtighed. Ifølge dette er ordregiver forpligtet til at offentliggøre udbudsmaterialet samtidig med at udbuddet annonceres. Herunder er det ligeledes en pligt at angive den evalueringsmetode, der vil blive anvendt i udbuddet.

Udbudsloven er stadig ”ny” og det er endnu svært at pege på deciderede erfaringer ved udmøntningen af den. Det er ikke vores indtryk, at der har været store udfordringer i forhold til de nye krav til gennemsigtighed.

Klagen over udbuddet i Region Midtjylland er dog interessant, da den kan få principiel betydning for tolkningen af bestemmelsen om at offentliggøre evalueringsmetoden ved et konkret udbud.
 
Læs pressemeddelelsen fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen om klagen over udbuddet her
Læs Medicoindustriens holdning til udbudsloven her
Læs Medwatch’ artikel om sagen her
 

Kontakt

Christian Fomsgaard Johansen
Kommunikationschef
+45 4918 4704