Københavns kommune skal have ny diabetes handlingsplan

Handlingsplanen skal gøre kommunen i stand til at håndtere den forventede kraftige stigning i diabetestilfælde i årene fremover. i 2025 forventes det at der i København vil være 40.000 borgere med diabetes i forhold til de 21.500, der er i dag.

Københavns Kommune har udarbejdet en handlingsplan på diabetesområdet, der strækker sig fra 2016-2019.
  
Handleplanens hovedfokusområder er:

  • Ulighed i forekomst og konsekvenser af diabetes skal reduceres i København.
  • Et Center for Diabetes skal være rammen om en sammenhængende diabetesindsats i København.
  • Samarbejde med erhvervslivet skal bidrage til nye innovative løsninger til københavnere med diabetes.

Find høringsudkastet til handleplanen på Københavns Kommunes hjemmeside.
 
Medicoindustrien mener
Medicoindustrien har udarbejdet et høringssvar til Københavns kommune.
 
Vi er meget tilfredse med at Københavns kommune anlægger et helhedsorienteret perspektiv på diabetesområdet og de tilknyttede problematikker. Det er helt afgørende for en succesfuld håndtering af diabetes.
 
I den forbindelse er det vigtigt, at den enkelte diabetespatient har mulighed for at vælge den blodsukkermåler, der passer til vedkommende. Det nuværende udvalg af blodsukkermålere som borgerne får tilbudt er forholdsvist smalt. Det er ærgerligt, hvis et snævert sortiment forhindrer borgeren i at tage hånd om egen sygdom, hvis ikke de kan få den blodsukkermåler der passer til dem.
 
Medicoindustrien anbefaler at udlevering af hjælpemidler tænkes ind som en del af patientundervisningen på det kommende center for diabetes.
 
Vi hilser målsætningen om samarbejde med industrien velkommen. Et godt samarbejde er afgørende for udvikling af nye innovative behandlingsløsninger. I den forbindelse, er det vigtigt at sikre de rette vilkår for at løsninger kan afsættes, hvis  de viser sig at have anvendelsesmuligheder.

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
+45 4918 4702