Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opdaterer vejledning om totalomkostninger i udbud

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen udgav i 2014 en praktisk vejledning til offentlige indkøbere om totalomkostninger i indkøb. Den er netop blevet opdateret med baggrund i vedtagelsen af udbudsloven.

Formålet med vejledningen er at klæde offentlige indkøbere på til bedre at lave helhedsvurderinger af indkøb, så de er omkostningseffektive set over hele brugsperioden.

Vejledningen dækker over totalomkostninger, dialog før udbud, totaløkonomi gennem mindstekrav, indkøb af samlede ydelser, evaluering og tildeling samt kontraktstyring.

Du kan finde den opdaterede vejledning her.

Kontakt

Christian Fomsgaard Johansen
Kommunikationschef
+45 4918 4704