Må medicovirksomheder afholde konkurrencer overfor slutbrugere?

Medicoindustrien anbefaler virksomheder at afstå fra at afholde konkurrencer for slutbrugere, da de kun i sjældne tilfælde vil kunne leve op til saglighedsprincippet

Medicovirksomheder i Danmark har godt styr på reklamereglerne i forbindelse med afholdelse af konkurrencer over for sundhedsfagligt personale. Her er Reklamebekendtgørelsen nemlig helt tydelig - Det må man ikke.

Anderledes usikkerhed hersker der, når det handler om konkurrencer overfor slutbrugere - altså de borgere, der rent faktisk anvender de konkrete produkter? 

Loven på dette område giver mere rum til fortolkning. I følge reklamebekendtgørelsens § 2, stk. 1 skal reklame for medicinsk udstyr være saglig.
 
I Lægemiddelstyrelsens vejledning til reklamebekendtgørelsen (afsnit 3.1.2) fremgår det, at saglighedskravet indebærer, at medicinsk udstyr ikke må markedsføres lige så pågående og forbrugsstimulerende som almindelige forbrugsvarer, og at reklamen i øvrigt skal være baseret på faglige og relevante oplysninger om det medicinske udstyr.
 
Som eksempel på reklame, der efter en konkret vurdering kan være i strid med saglighedskravet, angiver Lægemiddelstyrelsen i vejledningen bl.a. afholdelse af konkurrencer og udlodning af prøver i forbindelse med reklame for medicinsk udstyr over for patienter og forbrugere. I en klagesag vil det dog altid bero på en konkret vurdering af form og indholdet af en reklame, om den er i strid med saglighedskravet.

Medicoindustriens anbefaling - afstå fra konkurrencer over for slutbrugere
Det er Medicoindustriens vurdering, at konkurrencer over for slutbrugere i helt overvejende grad vil falde uden for saglighedskriteriet og derfor ikke være tilladt. Derfor anbefaler vi virksomheder, der arbejder med medicinsk udstyr at afstå fra at afholde konkurrencer, der er målrettet slutbrugere.
 

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702