Mærkesag: Skab proportionalitet i dokumentation af farlige stoffer

På en lang række produkttyper (ikke medicinsk udstyr) har der længe været krav om begrænset brug af farlige stoffer, såkaldte CMR-stoffer

Baggrund
Kravet om begrænset brug af CMR-stoffer har udenfor medicoindustrien været ledsaget af krav om mærkning af produktet med information om indholdet af visse CMR-stoffer.

På tilsvarende måde forventes de nye forordninger (MDR og IVDR) at stille krav om mærkning af medicinsk udstyr med ledsagende krav til information om anvendte CMR-stoffer.

Medicoindustrien bifalder
At der indføres et forbud mod at anvende stoffer, som på REACH-listen er anført som sundhedsfarlige, med mindre særlige sundhedsfaglige forhold taler for en opretholdelse af brugen af sådanne stoffer.

Medicoindustrien forslår
At der i sådanne særlige tilfælde for produkter med et indhold af CMR-stoffer stilles krav om mærkning vedrørende stofindhold (mærkningsordning) på emballagen. Mærkningskravet bør følge simple EU-standardiserede symboler og kun vedrøre CMR-stoffer, som er opført på REACH-listen.
 

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
+45 4918 4702