Mærkesag: Stram ikke kontraktvilkår unødigt

Baggrund
Offentlige indkøbere af medicinsk udstyr kræver i stigende grad vilkår, som går videre end dansk rets almindelige regler, f.eks. ved krav om længerevarende reklamationsret og garanti, eller ved krav om ikke-maksimerede erstatningssummer ved leveringsforsinkelser. Disse krav opfattes meget byrdefulde, og kan potentielt afholde leverandører fra at byde.

Medicoindustrien anbefaler
At der i udbudsbetingelserne anlægges en hensigtsmæssig proportionalitet mellem vurderingen af den erstatningsbyrde, som leverandørerne pålægges og den risikoafdækning, som det offentlige har ansvar for i sygehusdriften og patientbehandlingerne.

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702