Medicoindustrien, Danske Regioner, DE og DI i fælles udspil: Øget behov for værdibaserede indkøb

Medicoindustrien har i samarbejde med Danske Regioner, Dansk Erhverv og Dansk Industri præsenteret et nyt rammepapir, som skal sætte turbo bag værdibaserede indkøb.

Medicoindustrien har i samarbejde med Danske Regioner, Dansk Erhverv og Dansk Industri præsenteret et udspil, som skal sætte turbo bag værdibaserede indkøb.

I lyset af det pres, som sundhedsvæsenet og dets ansatte står overfor med knappe ressourcer og en historisk rekrutteringsudfordring, er det evident, at de ansattes tid bliver mere og mere kostbar. Her kan værdibaseret indkøb spille en afgørende rolle ift. at skabe bedre arbejdsbetingelser for de ansatte i form af højteknologiske apparaturer og medicoudstyr, som frigiver tid, og som også sikrer en bedre behandling for patienten. Alt sammen noget, som over tid bliver til en besparelse, selvom indkøbsprisen på det medicinske udstyr i første omgang måske er højere end andre alternativer.

Udfordringen med værdibaserede indkøb har været at indrette en indkøbsmodel, hvor opmålingen af de langsigtede gevinster ved det innovative udstyr også medregnes. Det skyldes, at de gevinster, som indkøbet af innovativt medicinsk udstyr medfører, ikke altid påfalder den sygehusafdeling, som i første omgang har båret udgiften. Ydermere kan gevinsterne komme på sigt og ikke indenfor det år, hvor udgifterne ligger.

Opgaven med at få styrket de værdibaserede indkøb er todelt. Først og fremmest skal det sikres, at de regionale indkøbere besidder de relevante kompetencer inden for værdibaseret indkøb. Og så har virksomhederne også til opgave at kunne dokumentere den værdi, som et givent medicinsk udstyr bidrager med. Det kan eksempelvis være ift. aflastning af personalet eller ved at dokumentere, at produktet har en særlig betydning for behandlingskvaliteten. 

Det er nu ambitionen, at de værdibasserede indkøb skal finde fodfæste i det danske sundhedsvæsen og sikre, at de innovative løsninger prioriteres, til gavn for såvel patienter som samfundsøkonomien.  

Læs det spritnye rammepapir her.

Tilgå two-pageren om værdibaseret indkøb her.

Find kronik i Sundhedsmoniter om behovet for værdibaserede indkøb af Anders Kühnau, formand Danske Regioner, Peter Huntley, adm. direktør Medicoindustrien, Katrine Freilberg Schouenborg, markedschef i sundhed og life science Dansk Erhverv, samt Peder Søgaard-Pedersen, underdirektør DI Life Science, her.
 

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Politisk konsulent og presse- og kommunikationsansvarlig
49184707