Medicoindustrien får ny bestyrelse

Tre nye medlemmer indtræder i Medicoindustriens bestyrelse efter foreningens generalforsamling d. 17. maj 2023, mens to bestyrelsesmedlemmer opnåede genvalg.

Medicoindustriens medlemmer har valg ny bestyrelse. Ved valghandlingen i forbindelse med Medicoindustriens ordinære generalforsamling d. 17. maj 2023 var i alt fem bestyrelsespladser på valg, hvortil samlet set syv kandidater forud for generalforsamlingen havde meldt sit kandidatur.

Der var lagt op til en naturlig tilgang af flere nye ansigter i bestyrelsen, da formandskabet forud for valghandlingen havde meldt sin afgang. 

Således havde Anders Nørby, der er Senior Vice President R&D hos Coloplast, og som siden 2021 har været formand for Medicoindustriens bestyrelse og i perioden 2019 til 2021 var næstformand, forud for generalforsamlingen givet besked om, at han ikke genopstillede.

Samtidig havde Sven Dohmann, der fratræder som Country Director hos Johnson & Johnson, og som siden 2022 har været næstformand i bestyrelsen, meldt sin afgang halvvejs inde i sin toårige periode, hvorfor hans bestyrelsesplads ekstraordinært var på valg.

Halvdelen af bestyrelsen i Medicoindustrien er på valg hvert år, men Sven Dohnmanns fratrædelse betød, at i alt fem bestyrelsespladser var på valg mod normalvis fire pladser, heraf én dog kun for en étårig periode.
 
Vedtægter sikrer ligelig repræsentation af producenter og distributører
I Medicoindustriens vedtægter er det besluttet, at der skal være minimum tre repræsentanter fra hver af de to medlemskategorier ”Producent” og ”Distributør/Dattersselskab” for at sikre, at interesser på tværs af medlemskategorierne repræsenteres på den mest hensigtsmæssige måde i bestyrelsen.

Det betyder, at der altid er et ekstra regnestykke, som skal gå op ved valghandlingen, som dog i år forløb uden komplikationer, da stemmerne fordelte sig på en måde, så vedtægternes repræsentationsbestemmelser naturligt blev opfyldt.

Resultatet af afstemningen betød, at Keld Rasmussen, der har titel af Nordeuropæisk Commercial Contracting Manager (CCM) hos Boston Scientific, samt Naomi Pagh Abudi, som er Enterprise Account & Governmental Affairs Director hos Medtronic, begge opnåede genvalg og derved forsætter deres virker i Medicoindustriens bestyrelse.

Af nye bestyrelsesmedlemmer indtræder Emil Suenson, der er Country Sales Manager EndoMech, Energy & Solutions hos Johnson & Johnson, og Martin Kiil, der er adm. direktør i Coloplast Danmark og Vice President Nordics Coloplast, for en toårig periode, mens Thomas Gabriel, der Managing Director hos Cook Medical, indtræder for en etårig periode.

Lars Georg Rust, der Regional Managing Director hos OLYMPUS DANMARK, og Ieva Ankorina-Stark, der Managing Director/Chief Scientific Officer hos Contura International, opnåede ikke valg til bestyrelsen, men blev i stedet valgt som suppleanter.

Se hele bestyrelsen her
Medicoindustriens nye bestyrelse består således af følgende personer (i alfabetisk rækkefølge efter fornavn): 

  • Anja Pihl, General Manager hos Ypsomed
  • Emil Suenson, Country Sales Manager EndoMech, Energy & Solutions hos Johnson & Johnson
  • Keld Daugaard Rasmussen, Nordeuropæisk Commercial Contracting Manager hos Boston Scientific
  • Marianne Ølholm Larsen Grønning, Senior Vice President Devices and Delivery Solutions hos Novo Nordisk
  • Martin Kiil, adm. direktør i Coloplast Danmark og Vice President Nordics Coloplast
  • Naomi Pagh Abudi, Strategic Account, Commercial Partnerships and Governmental Affairs Director Denmark hos Medtronic Danmark
  • Rasmus Hother Le Fevre, CEO hos Ferrosan Medical Devices
  • Thomas Gabriel, Managing Director hos Cook Medical

Bestyrelsen konstituerer sig i den nærmeste fremtid.
 

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Chef for Politik og Kommunikation
49184707