Medicoindustrien hilser det nye Folketing velkomment

Et snævert rødt flertal blev udfaldet, da danskerne gik til valg d. 1. november. Medicoindustrien hilser det nye Folketing velkomment

Det var nervepirrende tæt, da de sidste mandater skulle fordeles efter folketingsvalget d. 1. november. Så tæt at resultatet først lå klar på den anden side af midnat.

Samlet set betyder udfaldet af valget, at rød blok lige akkurat mønstrer et flertal med 90 mandater, når de nordatlantiske mandater medregnes. Medicoindustriens adm. direktør Peter Huntley byder det nye Folketing velkomment:
 
”Jeg er overordnet set fortrøstningsfuld, fordi de fleste partier i det nye folketing – røde som blå – kender til den danske life science-industris betydning for et stærkt sundhedsvæsen og et dansk erhvervsliv i vækst”, fortæller han.
 
Langsommelig regeringskonstellation kan blive en udfordring
Flere partier er dog gået til valg på en regering hen over midten, hvorfor regeringskonstellationen kan tage tid. Det tidsmæssige aspekt bekymrer Peter Huntley.
 
"Vi står som samfund midt i en række alvorlige kriser, hvor der er behov for en manøvredygtig regering. Hvis regeringskonstellationen trækker ud, kan vores bekymring være, at det risikerer at skabe et politisk dødvande, hvor man ikke får taget hånd om de udfordringer, som det er bydende nødvendigt at handle på."
 
Det gælder eksempelvis spørgsmålet omkring den presserende inflation, som presser flere af Med medlemmer, fordi det i langt overvejende grad ikke er muligt at prisregulere offentlige kontrakter før efter 12 til 24 måneder.
 
”Her er det afgørende, at man udviser politisk forståelse for de forhold, som brancher, der leverer til det offentlige, er underlagt, eksempelvis ved at åbne op for hyppige prisreguleringer, indføre fragtgebyrer og fjerne bodsbestemmelser,” fortæller han.
 
Men det gælder også permanentgørelsen af forsknings- og udviklingsfradraget på 130 pct., hvor finansieringen fortsat mangler, hvorfor fradraget risikerer at falde tilbage på 108 pct. d. 1. januar 2023:

"Det vil være katastrofalt, da det er et afgørende rammevilkår for danske medicovirksomheder, der sammen med resten af den danske life science-industri står for mere end en tredjedel af al privat forskning og udvikling i landet. Mit budskab herfra til Christiansborg er derfor helt klart: Kom nu i gang, så vi sikrer de rette betingelser for én af Danmarks vigtigste og mest forskningsintensive industrier," udtaler han.
 
Sundhed har fyldt meget – nu skal de innovative løsninger prioriteres
Generelt har sundhed fyldt meget i valgkampen på grund af et presset sundhedsvæsen. Her ser Medicoindustriens adm. direktør Peter Huntley et akut behov for, at man politisk gentænker den økonomiske styring af sundhedsvæsenet samt prioriterer de værdibasserede indkøb, så man kan nyde godt af de fremskridt, innovativt medicinsk udstyr og moderne sundhedsløsninger bidrager til, eksempelvis ift. at sikre bedre behandlingsresultater for patienterne, lette arbejdsgangene for sundhedspersonalet og reducere behandlingsbehov i andre sektorer:
 
”Helt konkret ser vi således et stort behov for, at man prioriterer innovation i indkøb og offentlig-privat innovationssamarbejde. Sundhedsvæsenet måles primært på overholdelse af budgetter og opfyldelse af driftsmål. Innovationskraften er ikke noget man hverken har målt på eller prioriteret i den statslige styring af sundhedsvæsenet. Derfor er det heller ikke så underligt, at innovation ikke har kunnet bidrage mere til sundhedsvæsenets udfordringer. Det er helt afgørende, at den statslige styring af sundhedsvæsenets økonomiske ramme inddrager innovation som den motor, der kan løfte sundhedsvæsenet. Det er i den retning, det nye folketing bør kigge, når man vil fremtidssikre sundhedsvæsenet,” fortæller han og fortsætter:
 
”Leverandørerne bør ikke måles på, hvor billigt det kan blive, men på hvor meget nye løsninger kan flytte sundhedsvæsenet i den rigtige retning. Innovativt medicinsk udstyr kan spare ressourcer og sikre bedre behandling – men kræver et aktivt tilvalg og altså en politisk prioritering fra centralt hold, som fortsat mangler.”
 
Flot valgkampsindsats
Overordnet set er Medicoindustriens adm. direktør meget tilfreds med brancheorganisationens kampagne under valgkampen, hvor man har været med til at præge sundhedsdagsordenen og arrangeret flere virksomhedsbesøg med folketingsmedlemmer på tværs af partierne:
 
"Som organisation har vi i Medicoindustrien sat et flot aftryk på valgkampen, som jeg er meget tilfreds med. Vi har arrangeret en række besøg hos vores medlemsvirksomheder med ledende folketingsmedlemmer fra de største partier. Og vi har været med til at præge debatten om behovet for at satse massivt på værdibaserede indkøb og generelt tænke sundhed som en investering frem for en udgift, hvilket kræver et nyt styringsparadigme i sundhedsvæsenet," udtaler Peter Huntley.

Læs uddybende artikel om valgresultatet set med Medicoindustriens briller i MedWatch her

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Politisk konsulent og presse- og kommunikationsansvarlig
49184707