Medicoindustrien indsender anbefalinger på forebyggelsesområdet sammen med 24 andre organisationer

Siden efteråret 2023 har Medicoindustrien sammen med 24 andre danske organisationer arbejdet sammen i Forebyggelsesalliancen for fremtidens sundhed omkring anbefalinger til forpligtende forebyggelsesmålsætninger frem mod 2035. Læs dem her.

I en tid, hvor det danske sundhedssystem er ekstraordinært presset, arbejder Medicoindustrien for, at forebyggelse skal opprioriteres af regeringen. Det sker bl,a, igennem Forebyggelsesalliancen for fremtidens sundhed, hvor Medicoindustrien som én af i alt 25 organisationer er gået sammen om konkrete anbefalinger til forpligtende målsætninger for regeringens forebyggelsesindsats.  

Medicoindustrien har spillet en central rolle i udviklingen de samlede anbefalinger, hvor særligt to anbefalinger har et klart teknologifokus omkring en opprioritering af innovativ teknologi og andet medicinsk udstyr, bl.a. ift. kronikere og psykiatrien. Samlet lyder de ti anbefalinger som følger;  

Forebyggelsesalliancens ti anbefalinger:

  1. Danskerne skal leve længere.
  2. Patienterne skal modtage hurtigere behandling - og hospitalerne skal aflastes med færre genindlæggelser.
  3. Færre børn og voksne skal rammes af psykisk sygdom.
  4. Danmark skal ud af trivselskrisen.
  5. Ældre som yngre danskere skal være mere fysisk aktive i deres hverdag.
  6. Færre danskere skal være overvægtige.
  7. Der skal gøres op med den store ulighed i danskernes sundhed.
  8. Kroniske sygdomme skal opspores tidligere og behandlingen forbedres, bl.a. gennem en opprioritering af innovativ teknologi og andet medicinsk udstyr.
  9. Danske børn skal vokse op med mindre alkohol og uden tobak.
  10. Danskerne skal have færre sygedage som følge af smitsomme sygdomme.

Særligt anbefaling 3 og anbefaling 8 har fokus på teknologi. Anbefaling 3 fokuserer på at reducere antallet af børn og voksne, der rammes af psykisk sygdom. Ved at anvende avancerede digitale værktøjer og innovativt medicinsk udstyr som transkraniel magnetisk stimulation (TMS) kan man forbedre behandlingen af psykiske lidelser som depression og angst betragteligt. Ligeledes kan digitale platforme også hjælpe med at monitorere patienternes mentale sundhed og tilbyde tidlig intervention, hvilket kan forebygge forværring af psykiske sygdomme og hjælpe patienterne med at vende tilbage til et normalt liv hurtigere.

Anbefaling 8 handler om tidlig opsporing og forbedret behandling af kroniske sygdomme. Denne anbefaling fremhæver vigtigheden af at anvende innovativ teknologi og medicinsk udstyr for at forbedre patienternes livskvalitet og forlænge deres sunde leveår. Teknologier såsom bærbare enheder, sensorer og avancerede medicinske apparater kan spille en afgørende rolle i at monitorere patienternes tilstand og identificere potentielle sundhedsproblemer tidligt. Ved at integrere disse teknologier i sundhedssystemet kan men sikre, at kroniske sygdomme opdages og behandles tidligere, hvilket reducerer sygefraværet og forbedrer livskvaliteten for de ramte. Men disse kan også sikre, at patienter med kroniske sygdomme ikke vil opleve unødig forværring af deres symptomer.
 

Læs idékataloget her

Samlet er de følgende 25 organisationer en del af Forebyggelsesalliancen for fremtidens sundhed, der sekretariatsbetjenes af Danica Pension.

 
· AIDS-Fondet · Aleris  · Alzheimerforeningen · Astma-Allergi · Danmark Capio Privathospital ·  Danish.Care ·  Danica Pension ·  Danmarks Apotekerforening ·  Dansk Firmaidræt ·  Dansk Selskab for Geriatri ·  Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet ·  Danske Skoleelever ·  Danske Tandplejere ·  Danske Ældreråd ·  Fonden Mental Sundhed ·  Gigtforeningen ·  Høreforeningen ·  Kosmetik- og hygiejnebranchen ·  Lungeforeningen ·  Medicoindustrien ·  MSD Danmark ·  Nyreforeningen  · Optikerforeningen ·  Psykiatrifonden ·  SMVdanmark ·

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Chef for Politik og Kommunikation
49184707