Medicoindustriens mærkesager for vækst og innovation er vedtaget

I denne uge vedtog regeringen og aftaleparterne en erhvervs- og iværksætterpakke, som medtager stort set alle Medicoindustriens mærkesager.

Medicoindustrien har det sidste år arbejdet målrettet for at styrke rammevilkår for life science i Danmark i tæt samarbejde med LIF, Dansk Biotek og DVCA. 

Efter vedtagelsen af regeringens erhvervs- og iværksætterpakke, kan vi se at det hårde arbejde har båret frugt. Stort set alle Medicoindustriens mærkesager er inkluderet i den nye aftale. Vi får en enhed i Erhvervsministeriet dedikeret til life science industrien, som skal udmønte vækstinitiativer med et årligt budget på 30 mio. kr. Vi har fået en aktiesparekonto-ordning, investorfradrag, højere skattefradrag for forskning og udvikling, samt bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i både etablerede virksomheder og startups.

Initiativerne tager udgangspunkt i et politisk ønske om at styrke den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science industrien. Denne styrkelse skal reflektere at medico- og lægemiddelindustrien er over de seneste 20 år blevet et af Danmarks vigtigste internationalt orienterede erhvervsområder. 

"Vi vil gerne kvittere for den lydhørhed, som har karakteriseret regeringen og aftalepartnerne overfor life science industrien generelt og specifikt medicobranchen. Vi ser frem til at vores resterende mærkesager vil blive inkluderet i den kommende vækstplan for life science."

- Peter Huntley, Direktør i Medicoindustrien

Regeringen vil fremlægge en uddybende vækstplan for life science i begyndelsen af 2018 med udgangspunkt i anbefalingerne fra vækstteam for life science.

Planen ventes at pege på forslag om fortsættelse af NEXT samarbejdet og samkøring med En Indgang. Samtidig er det aftalt med Erhvervsministeriet og Danske Regioner, at medicobranchen inddrages som en central part i NEXT samarbejdet.
 
En mere værdibaseret styringstilgang i regioner og kommuner ventes at øge interessen for værdibaseret indkøb, som Medicoindustrien fortsat forsøger at tilskynde til gennem projektsamarbejdet med Danske Regioner og de fem regioner samt ikke mindst i dialogen med Erhvervsministeriet omkring lanceringen af Vækstplanen for Life Science.
 

Kontakt

Peter Huntley
Direktør
49184700