Medicoindustriens reaktion på sundhedsreformen

Positivt med stadigt stort fokus på life science-industrien, men landsdækkende indkøb af medicinsk udstyr kan være problematisk.

Medicoindustriens reaktion på dagens præsentation af sundhedsreformen, er, at det grundlæggende er meget positivt, at regeringen har fokus på at hæve behandlingskvaliteten – og det er meget opløftende at se, at life science-industrien er nævnt eksplicit i udspillet. Her fastholder regeringen sin ambition om, at Danmark skal være en førende life science-nation for bl.a. medicovirksomheder i Europa. Det er vigtigt.

Landsdækkende indkøb af medicinsk udstyr kan være problematisk, fordi en øget centralisering bl.a. gør det vanskeligere at inddrage de relevante klinikere ude på afdelingerne. Ultimativt handler indkøb af medicinsk udstyr om patientsikkerhed – patienterne skal have den rigtige behandling med det rigtige udstyr. Derfor er indkøb ikke bare et supplement til driften i sundhedsvæsenet. Udstyret er en integreret del af driften, og derfor er det så vigtigt – både for patienterne og industrien – at indkøbet af udstyr kobles tæt sammen med driften.

Branchen vil selvfølgelig gerne bidrage til udviklingen af patientsikkerhed og produktivitet i sundhedssektoren, og virksomhederne har mange vigtige løsninger. Vi glæder os derfor til at deltage i den åbne drøftelse om sundhedsreformen, som regeringen nu vil gennemføre.

Læs også indlægget Medico-direktør til Løkke: Centralt indkøb af medicinsk udstyr virker ikke