MedTech Europe udgiver nyt manifest: Anviser ny vej for patienter og innovation i EU

MedTech Europes nye manifest, der skal danne grundlag for organisationens politiske arbejde i den kommende EU-valgperiode, blev lanceret ved et stort event med deltagelse fra blandt andet en dansk medicovirksomhed.

I lyset af det kommende valg til Europa-Parlamentet i 2024, hvor 705 pladser (heriblandt 13 danske) samt 27 kommissærer skal besættes, har Medicoindustriens søsterorganisation på EU-niveau, MedTech Europe, udgivet et nyt manifest, der skal danne grundlag for organisationens politiske arbejde i den kommende valgperiode.

Det nye manifest blev lanceret på MedTech Europes Policy Pulse-konference i Bruxelles, hvor EU-parlamentarikere, journalister, repræsentanter fra EU-myndighederne og medicovirksomheder fra hele Europa var samlet for at drøfte fremtidens udvikling af medicinsk udstyr på det europæiske kontinent.

Managing Director i Contura International Aps og suppleant i Medicoindustriens bestyrelse, Ieva Ankorina-Stark, deltog også i lanceringen og var inviteret til en 20 minutters virksomheds-talk, hvor fokus blev rettet mod den danske medicobranches rolle i EU. En af hovedpointerne fra oplægget var, at danske og europæiske medicovirksomheders vej fra produkt til produktgodkendelse bliver stærkt udfordret af de voldsomme kapacitetsudfordringer, der præger implementeringen af MDR og IVDR.

Øget patientfokus skal drive innovation

Under overskriften ”Empowering Patients, Inspiring Innovation” præsenterer MedTech Europe i sit nye manifest en retning for, hvordan organisationen i den kommende valgperiode 2024-2029 på EU-niveau vil bringe patienter i centrum og sikre stærke rammevilkår for innovation og udvikling af fremtidens medicinske udstyr.

Manifestets fire centrale overskrifter 1) Patientorienteret 2) Digitalt 3) Robust og 4) Bæredygtigt skal være med til at forbedre medlemslandenes nationale sundhedssystemer og bidrage til en bedre behandling af en række sundhedsudfordringer. Der lægges vægt på at forbedre certificeringsprocessen, udbrede brugen af digitale- og AI-teknologier og fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Manifestet sætter ligeledes fokus på at forenkle rammerne for at tiltrække investeringer og styrke innovationskraften for at medicovirksomheder med base i EU kan forblive konkurrencedygtige.

Det nye manifest er blevet til på baggrund af drøftelser og input fra MedTech Europes bestyrelse og stående udvalg, hvor Medicoindustriens sekretariat er stærkt repræsenteret i de forskellige fora.

På nationalt niveau presser Medicoindustrien blandt andet i forhandlingerne om den kommende Strategi for life science for at styrke det danske myndighedsfokus omkring implementeringen af MDR og IVDR, som er afgørende for medicobranchens vækstvilkår.

Læs hele MedTech Europes Manifest ”Empowering Patients, Inspiring Innovation” her.

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Chef for Politik og Kommunikation
49184707