Medtech Summit – Sundhedsaftalens konsekvenser for det danske marked

Seminaret sætter fokus på, hvordan det danske marked for medicoprodukter bliver påvirket af de strukturelle ændringer af overgangene mellem regioner, kommuner og praktiserende læger mv. som forventes at komme med sundhedsaftalen samt oprettelsen af Behandlingsrådet.  Industrien oplever en spændende, men også udfordrende udvikling, hvor innovative produkter og løsninger til fx behandling af kronikere, hjemmebehandling og fjernmonitorering stiller store krav til samarbejdet mellem de forskellige sektorer. 

Læs mere og tilmeld dig her...