Ny ekspertgruppe for digitalisering

Medicoindustrien har etableret en ny ekspertgruppe med fokus på digitalisering, der vil udveksle viden og erfaringer samt styrke branchen ift. de kommende krav og ønsker til digitaliserede løsninger i sundhedsvæsenet.

Vi er i Danmark langt fremme med at udvikle og anvende digitale løsninger. Da vi samtidig har nogle af verdens bedste sundhedsdata, står vi i en god position i forhold til at bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne, og understøtte behandling og en sundere befolkning gennem digitale løsninger og brug af ny teknologi.

Med regeringens netop offentliggjorte digitaliseringsstrategi lægges der op til at sikre en bedre adgang og brug af sundhedsdata. Det går hånd i hånd med udviklingen af nye behandlingsformer samt optag af nye sundhedsteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse kapacitetsudfordringen i sundhedsvæsenet med manglende sundhedspersonale.

Medicobranchen er i en rivende teknologisk udvikling, og en stor del af Medicoindustriens medlemmer arbejder med at udvikle digitale produkter og forretningsmodeller. Det skal vi forstå at udnytte ved, som et første skridt, at nedsætte en ny ekspertgruppe for digitalisering.   

Formålet med gruppen er at skabe et rum for, at branchens bekymringer, udfordringer og gode ideer kan drøftes på tværs. Både for at udveksle viden og erfaringer, men også for at styrke branchen ift. kommende krav og ønsker til digitaliserede løsninger i sundhedsvæsenet.

Gruppen er et oplagt bud til alle medarbejdere i vores medlemsvirksomheder, der har en arbejdsmæssig interesse for området indenfor digitalisering.

Første møde i ekspertgruppen for digitalisering finder sted mandag 20. juni, hvor vi vil lægge ud med et politisk helikopterperspektiv ved at se nærmere på regeringens digitaliseringsstrategi og hvad den betyder for medicobranchen. Vi vil herefter vende blikket imod den europæiske dagsorden for digitalisering, som retningspil for også det danske marked. Vel mødt!

Du kan finde ekspertgruppen her, hvor du også vil kunne tilmelde dig gruppen. 
 

Kontakt

kmc@medicoindustrien.dks billede
Kim Michael Christiansen
Politisk Chef
49184704