Ny erfa-gruppe om cybersikkerhed

Medicoindustrien har oprettet ny erfa-gruppe med fokus på cybersikkerhed for medicinsk udstyr

Medicoindustrien har oprettet en ny erfa-gruppe med fokus på cybersikkerhed for medicinsk udstyr. Gruppen har bl.a. fokus på, hvordan virksomheden agerer på de stigende trusler mod virksomheden og dennes produkter, perspektiverer udfordringerne mv.

FDA har indført UL2900 som en standard til at demonstrere tilstrækkelig håndtering af cybersikkerhed i medicoprodukter, ligesom MDR har øget fokus på området. Samtidigt stiller persondataforordningen store krav til virksomheder generelt.

Erfa-gruppen er åben for alle, der arbejder med cybersikkerhed, herunder brugernes/patienternes sikkerhed inden for persondatasikkerhed.

Tilmeld dig her