Ny opdatering af vejledning om reklame m.v. for medicinsk udstyr

Medicoindustrien har fredag d. 31. maj 2024 fremsendt høringssvar til Lægemiddelstyrelsen vedr. opdatering af vejledning om reklame m.v. for medicinsk udstyr. Den første vejledning udkom i 2014, hvorfor Medicoindustrien er positive over, at Lægemiddelstyrelsen nu opdaterer vejledningen.

Det er nemlig vigtigt for Medicoindustrien at sikre, at vejledningen fremmer klare, præcise og rimelige retningslinjer, som både beskytter folkesundheden og giver vores medlemmer mulighed for at markedsføre deres udstyr effektivt og lovligt.

Der er grundlæggende fire væsentlige opdateringer i den nye vejledning:
 

  • Udvidelse til at inkludere medarbejders adfærd på sociale medier

Det fremgår af høringsbrevet, at det i vejledningen er blevet præciseret, at medicovirksomheders ansattes ageren på sociale medier efter en konkret vurdering kan blive betragtet som reklame. Det har ikke tidligere fremgået af vejledningen, men dette har Medicoindustrien i årevis rådgivet sine medlemmer i, hvorfor det er tilfredsstillende at se det nu kommer med i vejledningen.
 

  • Udvidelse til at inkludere influencere og bloggere

I vejledningen tilføjes det, at influencere og bloggere efter omstændighederne også kan være ansvarlige afsendere af reklame for medicinsk udstyr. Det kan fx være en influencer eller blogger, der anpriser et medicinsk udstyr på et socialt medie eller en blog på internettet, i forbindelse med en anmeldelse af udstyret eller omtale af medicovirksomheden.
 

  • Alvorlige sygdomme

I vejledningen fremgår det nu, at Lægemiddelstyrelsen i ekstraordinære tilfælde kan tillade omtale af alvorlige sygdomme, såfremt særlige sundhedshensyn taler herfor. Her bliver der lagt vægt på, om sygdommen typisk medfører lægekontakt, giver betydelige smerter, kan medføre varig helbredsforringelse, fordrer sengeleje, medfører uarbejdsdygtighed, kan forkorte livslængden eller sænker livskvaliteten. Som eksempler på alvorlige sygdomme kan nævnes kræft, multipel sklerose og epilepsi.
 

  • Produkter uden et medicinsk formål

Vejledningen indeholder nu et afsnit om produkter uden et medicinsk formål. Medicoindustrien finder det tilfredsstillende, at produkter uden medicinsk formål også nu indgår i vejledningen. Medicoindustrien har også i et tidligere høringssvar tilkendegivet at produkter uden medicinsk formål kan påvirke menneskers sundhed betydeligt, og vi er derfor tilfredse med, at produkterne i Annex XVI også er omfattet af reklamereglerne for medicinsk udstyr samt den kommende vejledning for reklame af medicinsk udstyr.
 
Læs Medicoindustriens samlede høringssvar her 
 
Læs udkastet til vejledningen om reklame m.v. for medicinsk udstyr her
 

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702
mza@medicoindustrien.dks billede
May Zaid Azzam
Juridisk konsulent
92921663