Ny Strategi fra Danske Regioner skal sikre fælles krav til forsyningslogistik

Danske Regioner har netop offentliggjort deres femårsplan for forsyningslogistik ”Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik frem mod 2022”.

 
Danske Regioner har netop offentliggjort deres femårsplan for forsyningslogistik ”Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik frem mod 2022”.
 
Strategien er inddelt i 8 overordnede mål, som skal udmøntes i handlingsplaner. Et af de 8 mål er at styrke sammenhængene med regionernes leverandører, og her fremgår det, at man bl.a. sigter mod at skabe fælles forsyningslogistikkrav og herunder fælles stamdata.  Særligt sidstnævnte er noget Medicoindustrien længe har ønsket.  Der er i regi af RFI (Regionernes Fælles Indkøb) nedsat en projektgruppe vedrørende sammentænkning af logistik i udbud, hvor det videre arbejde med krav til forsyningslogistikken i udbud kan forankres.
 
Læs strategien her 
 
Det er umiddelbart planen, at vi på næste års seminar med Danske Regioner og indkøberne vil tage strategien og evt. handlingsplaner, som er vedtaget i henhold til den, på dagsordenen.
 
Seminaret vil finde sted 25. - 26. april 2018 på Koldingfjord Hotel. Du vil kunne tilmelde dig på www.medicoindustrien.dk/events i starten af det nye år.
 

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
+45 4918 4702