Ny undersøgelse af SMV'ers deltagelse i udbud

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har undersøgt i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud.

Styrelsen har i samarbejde med Rambøll lavet en undersøgelse af små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud og i den sammenhæng fokuseret på udvælgelseskrav som f.eks. omsætningskrav og krav om referencer.

Undersøgelsen er en udløber af den dialog der har været blandt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og flere tilbudsgiverorganisationer om dilemmaet mellem at være afskåret fra at byde alene som virksomhed i et udbud pga. f.eks. høje omsætningskrav men omvendt at udsætte sig for potentielt at bryde konkurrenceloven ved at gå sammen med andre tilbudsgivere om at byde.

Diskussion er navnlig opstået efter den såkaldte ’Vejstribesag’, hvor Konkurrencerådet slog fast, at de tilbudsgivere, der havde vundet udbuddet, havde brudt konkurrenceloven ved at oprette et kartel, fordi de hver især kunne have budt alene på udbuddet. Dette uafhængigt af, at de hver i sær manglede bemanding og maskinel – hertil havde Konkurrencerådet blot anført, at man kunne have ansat flere og investeret i mere maskinel. Sagen kører nu videre ved de almindelige domstole.
 
Læs undersøgelsen her
 

Kontakt

Christian Fomsgaard Johansen
Kommunikationschef
+45 4918 4704