Nye quickguider og kontraktbilag vedr. tilknytningsreglerne

Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet en quickguide, der hjælper sundhedspersonerne med at forstå reglerne og få anmeldt eller ansøgt korrekt, og samtidigt har man udarbejdet et kontraktbilag, som virksomhederne kan anvende med henblik på at få løftet informationspligten overfor den sundhedsperson, man vil indgå aftale om samarbejde med.

Som bekendt har medicovirksomheder indberetnings- og informationspligt, når virksomhederne indgår aftaler med sundhedspersoner om f.eks. undervisning, forskning og afprøvning eller konsulentopgaver. Informationspligten består i at virksomhederne skal informere sundhedspersonen om, at vedkommende skal huske at anmelde eller ansøge om tilladelse til at lade sig tilknytte virksomheden. Indberetningspligten består i, at virksomhederne hvert år ved udgangen af januar skal indberette til Lægemiddelstyrelsen hvilke sundhedspersoner man har samarbejdet med det forgangne år. Det er vigtigt, at virksomhederne også informerer sundhedspersonerne om, at de vil blive indberettet af virksomheden til styrelsen, når året er omme.

I sin tid tog Medicoindustrien initiativ til, at der blev udarbejdet en fælles pjece sammen med Lif, Lægeforeningen, DSR mv., ’Det skal du vide’, hed den. Nu har Lægemiddelstyrelsen udarbejdet en quickguide, der hjælper sundhedspersonerne med at forstå reglerne og få anmeldt eller ansøgt korrekt, og samtidigt har man udarbejdet et kontraktbilag, som virksomhederne kan anvende med henblik på at få løftet informationspligten overfor den sundhedsperson man vil indgå aftale om samarbejde med. Quickguide og kontraktbilag er således tænkt som erstatning af den gamle ’Det skal du vide’-pjece. Begge dele kan findes her:

 

 

 

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702