Nyt medlem - Robert ApS

Vi byder startupvirksomheden Robert ApS velkommen i Medicoindustrien

Robert ApS beskæftiger sig med innovative sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger til gavn for patienter, sundhedsfagligt personale og samfundsøkonomi. 

Virksomheden blev grundlagt i 2014 af adm. direktør Lasse Thomsen. Lasse har mere end 25 års erfaring med automatiseringer og robotteknologi til industrien. Disse kompetencer suppleres gennem medarbejdere og ejerkredsen med kompetencer og erfaring inden for sundhedsvæsnet og tilblivelse af medicinsk udstyr, der i samspil skaber synergi i virksomheden. 

Hos Robert ApS betragtes velfærdsteknologi ikke som en erstatning for personlig pleje og omsorg, men som et værktøj til forbedring af både personalets og borgerens vilkår – og som et redskab til at frigøre tid og ressourcer til andre plejeopgaver.

Robert ApS står bag udviklingen af den innovative genoptræningsrobot ROBERT® til sengeliggende patienter. 
I dag er genoptræningsrobotten i produktmodningsfasen og på vej mod CE-mærkning. Opnåelse af CE-mærket gør ROBERT® til verdens første medicinsk godkendte robot til genoptræning. 

Formålet med ROBERT® er at udfylde et behov og gøre en forskel for både patienter, sundhedspersonale og samfundet. Med genoptræningsrobotten bliver sundhedspersonalet aflastet, genoptræning af patienten forbedret og samfundsmæssige udfordringer imødekommes. 

Genoptræning af sengeliggende patienter er en nødvendig del af et indlæggelsesforløb for at sikre, at patienten har de bedst mulige betingelser for at komme sig hurtigt. Denne genoptræning udføres i dag manuelt at terapeuter og plejepersonale.

ROBERT® sørger for mere genoptræning til patienterne af høj kvalitet i det vigtige, tidlige stadie, når patienterne rammes af sygdom, som immobiliserer dem.

Genoptræning er hårdt, fysisk belastende arbejde for personalet. Resultatet kan være smerter i muskler og led, hvilket kan have betydning for sygefravær. ROBERT® kan forebygge smerter og sygemeldinger hos personalet, da den overtager de tunge løft og mange gentagelser, der er forbundet med genoptræning af sengeliggende patienter.

Læs mere om Robert ApS her

Kontakt

Christian Fomsgaard Johansen
Kommunikationschef
+45 4918 4704