Oparbejdning og genanvendelse af engangsudstyr

Kommissionen vedtager ny forordning om oparbejdning af engangsudstyr

Det følger af artikel 17 i forordningen om medicinsk udstyr, at oparbejdning og genanvendelse af engangsudstyr kun må finde sted, hvis det er tilladt ifølge national ret, og det sker i overensstemmelse med en række bestemmelser i forordningen. 

Desværre valgte Sundhedsministeriet at indføje en hjemmel i dansk lovgivning til at tillade oparbejdning og genanvendelse af medicinsk udstyr, der alene er certificeret og dokumenteret til engangsbrug. Nu er der så kommet en henvendelse fra en region, der anmoder om at få tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til at genanvende udstyr. Lægemiddelstyrelsen er pt. ved at behandle denne henvendelse.

Medicoindustrien og Lægeforeningen var i sin tid de eneste to organisationer, der gav udtryk for skepsis overfor genbrug af udstyr, der alene er dokumenteret og godkendt til engangsanvendelse. I flere andre EU-lande har man helt forbudt genanvendelse og oparbejdning af hensyn til patientsikkerheden, idet der i disse lande, f.eks. Frankrig og England, har været alvorlige hændelser med genbrugt engangsudstyr.

Senest har Kommissionen vedtaget en forordning om oparbejdning af engangsudstyr – læse den her. Forordningen stiller endog meget skrappe krav til de sygehuse, der ønsker at genanvende engangsudstyr, heldigvis, men Medicoindustrien er fortsat bekymret over om det bliver muligt for sygehusene at efterleve disse meget strenge krav, såfremt Lægemiddelstyrelsen ender med at tillade genbrug.

Medicoindustrien er i dialog med Lægemiddelstyrelsen herom og informerer igen, når Lægemiddelstyrelsen har taget stilling til sagen.

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702