”The perfect storm” skaber usikkerhed om leverancer af medicinsk udstyr

Medicoindustrien har i et brev til Staten og Kommunernes indkøbsservice (SKI), Foreningen af offentlige indkøbere (IKA) samt regionale indkøbere (RI Kredsen) gjort opmærksom på fire alvorlige udfordringer, som truer forsyningssikkerheden af medicinsk udstyr.

Medicoindustrien har i et brev til Staten og Kommunernes indkøbsservice (SKI), Foreningen af offentlige indkøbere (IKA) samt regionale indkøbere (i.e RI Kredsen) gjort opmærksom på fire alvorlige udfordringer som truer forsyningssikkerheden af medicinsk udstyr. 
 

  • For det første er der en betydelig risiko for manglende gasleverancer. Her er den europæiske medicoindustri under hårdt pres, fordi vi imødeser en vinter uden tilstrækkelig gas grundet den ustabilitet, som Ruslands invasion af Ukraine har skabt på energimarkedet. Her vil det være vigtigt, at medicovirksomheder bliver prioritet i fordelingen af gas i en nødsituation, idet medicoudstyr har en samfundskritisk funktion.
  • En anden udfordring vedrører råvaremanglen. Her er verdensmarkedet presset, særligt indenfor papir og non-woven. Dette ser ud til at fortsætte for fremtiden og sætter mange produkter og ikke mindst produktionen af emballage under pres.  Råvaremanglen presser også udbuddet af medicinsk udstyr i Europa, selvom de europæiske medicoaktører gør, hvad de kan for at dæmme op for udfordringen.
  • Der er en betydelig udfordring forbundet med de stigende energi- og fragtpriser. Siden starten af Covid-19-pandemien kom til Europa og Danmark, har Medicoindustriens medlemmer oplevet stor uforudsigelighed omkring stigende energipriser, der både presser prisen på produkterne op, samt gør fragtomkostningerne tungere. Det er derfor kort sagt blevet dyrere at producere medicinsk udstyr, ligesom omkostningerne til at transportere komponenter og produkter til Danmark er øget betragteligt.
  • Den sidste udfordring er af regulatorisk karakter og vedrører implementeringen af MDR, som har skabt flaskehalse i EU-regi. Grundet overgangen fra de gamle direktiver til de to nye forordninger, MDR og IVDR, i 2021 og 2022 skal stort set alt medicinsk udstyr re-certificeres for at leve op til de nye krav. Problemet er kort fortalt, at re-certificeringen går alt, alt for langsomt. Det er nu muligt at estimere, at der er alvorlig risiko for, at der allerede i løbet af 2023 vil være ikke ubetydelige mængder af udstyr, som udfases på det europæiske marked.  

Medicoindustrien har i den forbindelse præsenteret en række løsningsforslag, der vil kunne bedre forholdene for virksomhederne. Disse anbefalinger går på:

  • At indføre hyppig prisregulering i henhold til nettoprisindekset
  • Indførelsen af midlertidige fragtgebyrer
  • Afskaffelse af bodsbestemmelser i nye udbudsaftaler
  • En lempelig håndhævelse af bodsbestemmelser i allerede indgåede aftaler
  • Muligheden for gensidig opsigelighed i alle nye kontrakter. 

Læs brevet her.

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Politisk konsulent og presse- og kommunikationsansvarlig
49184707