Pressemeddelelse: Brancheforeninger inviterer til samarbejde om styrket udbudskultur

Skal vi undgå at udbud ender i klagesager, at leverandører og det offentlige bruger ressourcer på krav om aktindsigt, at udbud skal gå om? Og vil vi samtidig skabe mere fair konkurrence og sikre at offentlige indkøb af medicinsk udstyr og Rehabprodukter skaber værdi for hele behandlingsforløbet? Så kræver det en tæt og frugtbar dialog mellem offentlige indkøbere og private leverandører.

Det går den rigtige vej i Danmark, men vi kan blive bedre.

Dansk Rehab Gruppe og Medicoindustrien udgiver i dag en pjece med industriens anbefalinger til, hvordan en udbudsproces præget af konstruktiv dialog kan se ud.

Det er afgørende for patienten, samfundsøkonomien og brugerne af de indkøbte produkter, at beslutningen tages på så oplyst et grundlag som muligt. Pjecen fokuserer på en række aspekter ved udbud, der kan styrkes gennem et bedre samarbejde og en tættere dialog. Dialogerne kan bruges som en markedsundersøgelse, der sikrer at innovation bliver en del af kravsspecifikationen.

Supplement til udbudslov
Folketinget vedtog den 19. november en ny udbudslov, der giver meget bedre muligheder for at styrke dialogen i udbuddene. Hvor loven kan ses som de lovmæssige rammevilkår for en bedre udbudsproces, er pjecen tænkt som et inspirationskatalog til, hvordan en sund og effektiv udbudskultur ser ud under dette regelsæt.

Målgruppen for pjecen er både kommunale og regionale indkøber samt private leverandører af medico- og rehabprodukter. Pjecen er tænkt som en invitation til at drøfte, hvordan vi skaber en udbudskultur, der tilgodeser Social og sundhedsvæsenet, patienten og borgeren, industrien, og samtidig medfører en mindre bureaukratisk og ressourcetung opfølgning på udbud, der ender i klagesager, udbud der går om og sager om aktindsigt.

”Samfundet bruger hvert år milliarder af kroner på indkøb af medicinsk og anden velfærdsteknologisk udstyr. Et fornuftigt samarbejde mellem leverandør og ordregiver som pjecen lægger op til sammen med den nye udbudslov, giver os byggestenene til at sikre at disse penge bruges optimalt for Regioner, Kommuner og involverede borgere udtaler Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien. En udtalelse som bakkes op af Næstformanden for Dansk Rehab Gruppe, Annett Axelsen Toft-Olsen.

"Det er afgørende for patienten, samfundsøkonomien og brugerne af de indkøbte produkter, at beslutningen tages på så oplyst et grundlag som muligt. Pjecen fokuserer på en række aspekter ved udbud, der kan styrkes gennem et bedre samarbejde og en tættere dialog. Dialogerne kan bruges som en markedsundersøgelse, der sikrer at innovation bliver en del af kravsspecifikationen," lyder det fra Annett Axelsen Toft-Olsen.

 

For yderligere information kontakt:
Christian Fomsgaard Johansen, kommunikationskonsulent, Medicoindustrien 26796205, cfj@medicoindustrien.dk
Annett Axelsen Toft-Olsen, Næstformand for Dansk Rehab Gruppe, 4044 3737, annett.axelsen@etac.com