Pressemeddelelse: Markant fald i klager over medicoudbud

Medicorelaterede klager hos klagenævnet for udbud forsætter med at falde. Fra 2012-2015 har der været et kraftigt fald på 77%.
 
Det tyder på at Regionerne gør et godt arbejde med at sørge for at udbuddene er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
 
Dog kan en af grundende også være, at klagegebyret i denne periode steg til 20.000 kroner (fra at have været 4.000 kroner i 2010), og at det samtidig blev muligt at pålægge klageren sagsomkostningerne for den indklagede ordregiver.
 
Peter Huntley, direktør for Medicoindustrien udtaler: ”Faldet i klager kan betyde, at der generelt er færre udbud, der er i strid med EU-lovgivningen. Det er positivt. Omvendt kan det dog også tyde på at den kraftige stigning i klagegebyret, samt at klager kan pålægges sagsomkostningerne, har haft en effekt. Sammenlignet med de nordiske lande har vi i Danmark en rigtig fornuftig klagekultur, så det er ærgerligt, hvis klagegebyret gør, at virksomheder i nogle tilfælde afstår fra at prøve sager om udbud, der muligvis er i strid med lovgivningen”.
 
Medhold i 60 % af klagerne
Medicovirksomheder har i de seneste 7 år vundet 60 % af klagesagerne – tallet for 2015 var 100%. Det tyder på, at virksomhederne klager, når de har en formodning om, at der er substans i sagen. Resultatet i hovedparten af sagerne bliver, at ordregiver får at vide, at de har handlet i strid med lovgivningen.
 
Peter Huntley, direktør for Medicoindustrien udtaler: ”Analysen peger på at medicovirksomheders klagemønster er fornuftigt. Der klages kun, når det er nødvendigt og altså ikke for at obstruere udbudsprocessen.”  

Begrænsede sanktionsmuligheder
Klagenævnet for udbud har 13 gange inden for de seneste 7 år afgjort at en tildelingsbeslutning, var i strid med reglerne og derfor skulle annulleres. Klagenævnet har dog hidtil ikke haft mandat til rent faktisk at bringe en kontrakt, der var tildelt ulovligt til ophør. Til og med 2015 har det været op til den enkelte ordregiver at annullere et udbud. Dette er kun sket tre gange i løbet af de seneste 7 år, senest i 2012.

Ny udbudslov medfører ændringer
Den nye udbudslov, der trådte i kraft 1. januar 2016 giver klagenævnet for udbud mere vidtgående sanktionsmuligheder. Hvis klagenævnet annullerer en tildeling af en kontrakt, vil ordregiveren være forpligtet til at bringe kontrakten til ophør med et passende varsel.

Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien udtaler: ”Det lover godt, at den nye udbudslov giver klagenævnet bedre sanktionsmuligheder. Virksomheder kan miste betydelige beløb på at tabe et udbud, der er i strid med lovgivningen. Så det giver god mening at kontrakten nu kan bringes til ophør.”

Læs analysen her

For yderligere information kontakt:

Christian Fomsgaard Johansen, Kommunikationskonsulent, cfj@medicoindustrien.dk, tlf.:26796205